Podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni na rok 2019 schválili v pondělí krajští radní. Žadateli se mohou stát pouze jednotlivé kraje, jež pak kvůli nasměrování peněz ke konečným příjemcům vyhlásí vlastní výzvy k podávání žádostí o dotace.

Celková částka v rámci projektu určeného například na podporu sportování, zdravého životního stylu, pobytů v přírodě, ale třeba tvořivosti šikovných rukou nebo zájmu o veřejné dění převýší 5,5 milionu korun. Na korunu přesně to dělá 5 599 544 Kč, upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Kraj se podle jeho slov bude snažit získat nejvyšší možnou částku. „Požádá o maximální výši dotace ve výši 3 899 544 korun. Povinná spoluúčast kraje bude činit 30 procent, tedy 1,7 milionu,“ konstatoval radní.

Na samotné rozdělování peněz dojde až v příštím roce. Dřív to možné nebude – termín pro podání krajských žádostí o státní dotaci je do 20. listopadu.

Základní priority dotačního programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
- Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže. Jde o podporu v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, vhodné výživy a podobně.
- Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit.
- Podpora participace – tedy aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
- Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
- Podpora informačních center pro mládež.
- Pořádání Olympiády dětí a mládeže.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto.
Součástí oslav republiky je i pět tisíc reprezentativních dárků