Zřizovatelem muzea jako své příspěvkové organizace je Středočeský kraj. Převedené pozemky navazují na budovu, využívanou jako Muzeum T.G.M. v Lánech s trvalou expozicí a krátkodobými tematickými výstavami. Na větším z převáděných pozemků se nachází první jezdecká socha T. G. Masaryka v mírně nadživotní velikosti. Bezúplatný převod pozemků umožní muzeu údržbu a rozvoj prostranství před budovou muzea.

Na problém můžete upozornit aplikací

Pokud turista narazí na poházené odpadky, chybějící značku na lesní stezce nebo jakékoliv poškození, má několik možností, kam problém hlásit. Vždy je třeba se řídit tím, na jakém pozemku či v jaké oblasti se nachází. Pokud se jedná o přírodní rezervaci, park či chráněnou krajinnou oblast, lze kontaktovat její správu a na problém upozornit, ideálně místo také vyfotit. Kontaktní údaje jsou k nalezení na webových stránkách, případně i na odpočívadlech a v turistických informačních centrech. Další možností je ale například využití mobilní aplikace Mobilní rozhlas. Ten předání problému k řešení výrazně urychlí – a navíc není nutné se spoléhat na omezené úřední hodiny. Stačí spustit aplikaci, vyfotit, vyplnit údaje a poslat.