Obsadit služební místa jejich radů či odborných radů je třeba jak v pražské centrále krajské hygieny (kam se hledají hned dvě posily pro působnost v okresech Praha-východ a Praha-západ), tak na pracovišti v Mladé Boleslavi (rovněž tam se jedná o dva lidi), ohlásil v úterý Vodný. Do Prahy dále hledá pracovníky pro odbor ekonomicko-provozní, pro oddělení právní a kontrolní a pro oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Ve středu 28. října 2020 se na náměstí Republiky v centru Prahy konala demonstrace proti vládním opatřením kvůli infekční nemoci covid-19.
Opatření ničí naši psychiku a svobodu, zaznělo na „proticovidovém“ shromáždění

Dohromady tedy nyní nabízí obsazení devíti služebních míst, a to v platovém rozpětí od zařazení v 10. po 13. tarifní třídu; konkrétní částky se pak v jejich rámci určují jak podle dosažené kvalifikace, tak v závislosti na délce praxe. Pro některé z nabízených postů postačuje vysokoškolské vzdělání na úrovni dokončení bakalářského studijního programu, nebo dokonce vyšší odborné vzdělání s titulem DiS; vedoucí pracovníci však musí mít vzdělání magisterské. K dalším požadavkům se řadí třeba také bezúhonnost nebo zdravotní způsobilost; v některých případech pak ještě osvědčení o odborné způsobilosti lékařů, zdravotnických pracovníků nebo jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. Od uchazečů o šéfovské posty narozené před rokem 1971 se ještě požadují potvrzení, že se v minulosti nezapletli s mocenskými orgány minulého režimu: od kontaktů se Státní bezpečností přes činnost v orgánech Komunistické strany Československa až po působení v Lidových milicích.

K nabízeným místům ředitel Vodný připomněl, že jde nejen o užitečné a zvlášť v současné době velmi potřebné posty, ale také o „příležitost k získávání nových poznatků a zkušeností při opravdu záslužné práci, jíž přispíváme k ochraně zdraví nejen obyvatel celého kraje, ale vlastně také toho svého a všech svých blízkých“. Vodný současně zdůrazňuje, jak různorodou práci hygienici dělají – a proto do svých řad přijímají nejen lékaře, ale také další zdravotníky – stejně jako právníky, IT specialisty nebo přírodovědce. „Zkrátka všechny, kteří chtějí svou trochou přispět k tomu, aby se ochrana a podpora veřejného zdraví v České republice držela na špičkové úrovni,“ podotkl ředitel krajské hygieny.

Noční tramvaj. Ilustrační foto.
Fakt Kocourkov! Zaplatíte nám taxi? Cestující se zlobí kvůli omezení MHD v Praze