Na https://kusk.maps.arcgis.com jsou zájemcům z řad veřejnosti k dispozici mapové aplikace, které se tematicky zaměřují na rozmanité zájmové oblasti: například na dopravu silniční, veřejnou i cyklistickou, na územní plánování, regionální rozvoj, pohledy na životní prostředí z různých úhlů či třeba na představení investičních příležitostí.

Novinkou, která se objevuje v záložce Prohlížecí služby, je rozšíření seznamu o webové mapové služby jiných poskytovatelů. Znamená to, že vybrané mapové aplikace Středočeského kraje lze nyní kombinovat i mapami odjinud; uživatelé si mohou připojit i podklady dalších poskytovatelů. Patří k nim například Český úřad zeměměřický a katastrální, ale také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy či informační agentura životního prostředí CENIA. 

Právě v oblasti dat týkajících se životního prostředí, zemědělství nebo například geologie novinka výrazně rozšiřuje možnosti práce s mapovým portálem kraje. Najít lze například půdní mapu, geologickou mapu či dejme tomu registr sesuvů. Nechybí však ani údaje o obyvatelstvu nebo o vybavenosti obcí.

Klíčovou roli dostává od středy recepce v budově Krajského úřadu Středočeského kraje ve Zborovské ulici na pražském Smíchově: bez vydané identifikační karty nesmí dovnitř proklouznout ani myš.
Návštěvníci krajského úřadu dostali vánoční dárek: zpřísnění kontroly
Fanoučci Tolkienova fantastického světa se sešli v údolí říčky Rokytné poblíž Rozkoše na Jevišovicku.
Hobiti ze středních Čech si o sobě přečtou na internetu