Třebaže jsou střední Čechy prvním z krajů, který participativní rozpočet zavádí, hejtmanství netají svou inspiraci jiným větším celkem – konkrétně pravidly pro zapojení občanů uplatňovanými v Brně. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) připomněl, že vytvářené zásady byly rovněž konzultovány i s neziskovými organizacemi, zejména s Alternativou Zdola.

Přesto jde na krajské úrovni o zatím unikátní novinku, jež se může podle prvních zkušeností pozměnit a upravovat. Schválená pravidla počítají s tím, že se pro posuzování konkrétních projektů území kraje rozdělí na menší celky, a to podle takzvaných obcí s rozšířenou působností. Těch je ve středních Čechách 26. Protože jde o zatím nevyzkoušený model, debatě o podrobnostech spojené s hledáním možných úskalí zastupitelé v pondělí věnovali značnou pozornost.

Ilustrační fotografie.
Středočeský rozpočet pro příští rok cílí hlavně na dopravu

„Finanční prostředky kraje budou v rámci participativního rozpočtu poskytovány na projekty vybrané přímo občany,“ zdůraznila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Zejména na projekty v oblasti výsadby zeleně, bezpečnosti chodců, podpory sboru dobrovolných hasičů, opatření proti suchu a projekty zaměřené na občanskou vybavenost ve spolupráci s obcemi,“ naznačila své představy. O čem přesně budou moci lidé rozhodovat, se však teprve ukáže. Krajští radní vyhlásí lhůtu pro předkládání projektů, které budou moci navrhovat všichni občané republiky nad 18 let (tedy nejen Středočeši) ale i zástupci kraje, obcí a jejich organizací – či třeba nadace nebo církve. Navrhovat (a to prostřednictvím webových stránek kraje i v „papírové podobě“ s předáním na podatelně krajského úřadu) bude možno takové záměry, jež se týkají majetku kraje či obcí a jimi zřizovaných právnických organizací. Současně musí jít o takové projekty, na nichž lze začít pracovat nejpozději do 12 měsíců od vyhlášení výsledků – a hotovo musí být do 30 měsíců od vyhlášení výsledků.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Krajský rozpočet pro rok 2020: rekordní výše i investice

Hlasovat pak už budou moci pouze plnoletí obyvatelé kraje, upřesnil Zdeněk Štefek (KSČM), který se účastnil práce přípravné skupiny. Hlasování bude navázáno na číslo občanského průkazu: tak se potvrdí, že skutečně hlasuje občan kraje – a nikoli opakovaně. „Hlasování bude probíhat na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností – a v každém obvodu se dělí do tří velikostních kategorií obcí: do 500 obyvatel, 501 – 3000 obyvatel a nad 3000 obyvatel,“ upřesnil ještě náměstek Kovács, jakým způsobem má být zajištěn spravedlivý přístup. Hlasovat bude možné jak na webu, tak prostřednictvím papírových formulářů. Schválené zády počítají s udělováním jak kladných hlasů daný záměr podporující, tak i těch negativních: záporných hlasů vyjadřujících odmítnutí. Již v minulosti hejtmanka Jermanová uvedla, že výsledek hlasování bude pro vedení kraje závazný.

Počítá se také s tím, že všechny navrhované projekty vyhodnocené jako uskutečnitelné budou před hlasováním představeny na veřejných setkáních v určených kontaktních místech. Tam se očekávají i diskuse mezi navrhovateli a občany.

Ilustrační foto.
Dohadování, jež začalo na krajském zastupitelstvu, má skončit u soudu v Kolíně