„Peníze bude možné čerpat na spolufinancování projektů obcí, jimiž chtějí zajistit rozvoj a obnovu základních a mateřských škol, čímž dojde ke snížení finanční zátěže obcí, které chtějí realizovat tyto projekty,“ vysvětlil náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2019).

Náměstek Gabriel Kovács také připomněl, že Středočeský kraj již v rámci vyhlášeného Programu I 2019 pro poskytování dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu podpořil v rámci tematického zadání Podpora rozvoje a obnova základních škol osm projektů v celkové částce více než 60 milionů korun korun.

Dotaci z tohoto programu budou moci na kraji poskytnout na ty projekty obcí, které splňují účel vymezení v tématickém zadání nazvaném Dodatečná podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol.

Má to ale více technikálií: projekt musí být spolufinancován z podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí, z kapitoly ministerstva financí. „Maximální výše pomoci, kterou kraj poskytne, je 10 milionů korun“ upřesnil náměstek Gabriel Kovács. Minimální spoluúčast příjemce financování projektu je 15 % celkových uznatelných nákladů.

Jestli středočeští zastupitelé návrh na vyhlášení Programu II 2019 o poskytování dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu na svém srpnovém jednání schválí, bude program neprodleně vyhlášen. Zveřejněn bude způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 10. 9. do 31. 12. 2019. Žádosti by pak mohly obce a dobrovolné svazky obcí podávat od 14. října od 9:00 hodin do 25. října 2019 do 14:00 hodin.