Stěžuje si, že z dokumentu s výsledky auditu, který vedení kraje poskytlo zastupitelům a v němž je řada míst začerněna, nejde mnoho vyčíst. „Snad jen závěr auditorské firmy BDO Advisory, která tvrdí, že v krajské správě a údržbě silnic probíhá vše v souladu se zákonem. Tak, jak bezzubě byl audit zadán, se dal tento závěr ale očekávat,“ prohlásil Pánek.

Audit v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje je dlouhodobým předmětem sváru mezi středočeskými politiky – a právě Pánek loni v době, kdy před říjnovým zemětřesením v koalici vládnoucí kraji ještě byl předsedou finančního výboru krajského zastupitelstva, výrazně přiléval oleje do ohně. Při svém veřejném vystupování – a to včetně vyjádření pro média, ale i na jednání krajských zastupitelů – se netajil podezřením, že ve správě silnic mohlo v minulosti docházet minimálně k nehospodárnostem obřích rozměrů: v řádu stamilionů. Od jím aktuálně kritizovaného auditu se očekávalo, že přinese odpovědi k jeho dřívějším nařčením.

Podle Pánkova přesvědčení se to nestalo. „Zprávou předsedy finančního výboru, která vypracování auditu před rokem vyvolala, se audit vůbec nezabýval,“ durdí se zastupitel, který je v současnosti výrazným hlasem středočeské opozice. Opravdu výrazným: na posledním zasání zastupitelů plénum dokonce odhlasovalo, že škodí pověsti kraje! Nelíbí se mu také, že auditoři neřešili pronájmy rozsáhlých areálů okolo krajských silnic, které sám označuje za „podezřele výhodné“ – a také se nezabývalo kontrolou zakázek přímo v terénu.

„Podezření, která přináší zpráva předsedy finančního výboru, může prověřit jen důkladný forenzní (vyšetřovací) audit,“ zopakoval slova, s nimiž vystupoval již loni, když se zadání auditu připracovalo. Jestliže byl vypracován „obyčejný“ audit, považuje to za vyhozené peníze. Zakázku na pracování auditu získala společnost BDO Advisory s nabídkovou cenou 551 850 korun s DPH. Další dva uchazeči o zakázku požadovali výrazně vyšší částku.

Výsledky práce auditorů vedení kraje podrobně představilo zastupitelům ve čtvrtek 31. května. Tehdy byl pro ně na krajském úřadu uspořádán seminář věnovaný auditní zprávě v kompletním znění. Tento dokument byl také připraven (v anonymizované podobě, což je ono začernění kritizované Pánkem) pro kluby jednotlivých politických stran a hnutí zastoupených v krajském zastupitelstvu. Po dřívějších vášnivých debatách o pohledu na poměry ve správě silnic i vzhledem k množství emocí kolem samotného auditu byla překvapením nízká účast: z 65 zastupitelů na seminář určený pouze pro zvané dorazilo jen osm.

Pro veřejnost představitelé kraje reprezentovaní radním pro oblast dopravy Františkem Petrtýlem (ANO) závěry auditu shrnují do konstatování, že nebylo prokázáno porušení zákona ani pravidel hospodaření. Audit se ovšem netýká doby, kdy je ve funkci právě Petrtýl (a současné vedení kraje vůbec). Vztahuje se k minulému volebnímu období.

Souhrn Pánkových výhrad naleznete na: http://www.michaelpanek.cz/doc/zprava_predsedy_fin_vyboru.pdf