A když v tomto týdnu vyrazil ve svém rajonu na již druhé odběry v rámci plánovaných kontrol, vnímal nejen to, jak je voda krásně čistá. Nepřehlédl, jak se na Příbramsku krásně zazelenaly břehy na Slapech i na Orlíku. „Oproti předchozím sezonám je patrný rozdíl v krásně zelené vegetaci, související s vydatnými srážkami v předchozím období,“ poznamenal.

Kvalita je přímo viditelná

Pokud jde o koupání, odebrány jsou vzorky ze sledovaných lokalit v hojně navštěvovaných koupacích oblastech (což jsou především právě pláže na přehradách) – a kontroly už zajistili i někteří provozovatelé. Na řadě míst je však zatím k letní atmosféře daleko. „Velká část přírodních koupališť je dosud mimo provoz. Předpokládáme, že poměrně výrazný nástup teplého a slunečného počasí v tomto týdnu aktivizuje i ostatní provozovatele,“ míní Mandík.

Poznatky z dosavadního hodnocení kvality představují tu nejlepší pozvánku k vodě: díky minimu fytoplanktonu průhlednost přesahovala tři metry – a následné laboratorní rozbory příznivý dojem jen umocnily.

„Všechny sledované profily na přehradní nádrži Slapy i ve středočeské části přehradního jezera Orlík mají výbornou kvalitu. Tomuto stavu rozhodně nahrává i současný vývoj počasí, kdy ještě nepanují výrazně horké dny,“ konstatoval Mandík.

V některých oblastech se sice u břehů vyskytly na hladině povlaky pylu – to však neznamená problém ani nic, co by v tomto období bylo neobvyklé. „V části sledovaných lokalit se již objevily sinice. Jejich počty jsou však zanedbatelné a na kvalitě vody se tento fakt nijak zásadně neprojevil,“ poznamenal Mandík.

Snížený umělecký dojem

Drobnou kaňku na kráse hlásí přírodní koupaliště Vyžlovka na Praze-východ a v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Kvalita vody je tam poznamenána vyšším obsahem chlorofylu, což souvisí se zvýšeným výskytem fytoplanktonu. Kdo by se však koupal se zavřenýma očima, žádný rozdíl nepozná.

„Voda má pouze sníženou průhlednost a pro koupající se osoby nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Nicméně podle platné legislativy je taková voda označena kvalitativním stupněm 2, znamenajícím mírné zhoršení smyslově postižitelných vlastností vody,“ shrnul Mandík tamější hodnocení.