Nejhorší stav je v Županovicích na Příbramsku, kde ve vzorcích vltavské vody při odběru 10. července hygienici zjistili přítomnost cerkárií, parazitů, jejichž larvy vniknou kůží do lidského těla a usídlí se ve střevech, z jejichž obsahu se vyživují.  Jejich přítomnost u levého břehu Slapské přehrady potvrdil i pondělní kontrolní odběr.

Voda není vhodná ke koupání rovněž u Živohošti  a na Orlické přehradě v oblasti kempů Trhovky.

Zhoršené smyslově postižitelné  vlastnosti vody pro koupání vykazují od pondělí na Orlíku lokality Lavičky, Popelíky a Podskalí.

Voda vhodná ke koupání byla začátkem týdne podle podle Krajské hygienické stanice  na pravobřežních odběrných místech na Nové Rabyni, Nové Živohošti a v areálu vojenské zotavovny Měřín.