Ta byla u zrodu komunitní kuchyně, když se díky mezinárodnímu projektu STREFOWA (Strategies of Reduce Food Waste in Central Europe, kdy jde o prevenci plýtvání potravinami a efektivnější zpracování potravinového odpadu) podařilo obstarat kuchyň i část jejího vybavení.

Potravinová banka shromažďuje z různých zdrojů darované potraviny (včetně těch, které jsou sice použitelné, ale v provozovnách obchodních řetězců se staly neprodejnými třeba kvůli poškození obalu nebo uplynutí doby minimální trvanlivosti) a prostřednictvím dalších organizací zajištuje jejich rozdělování skupinám těch nejpotřebnějších; zdaleka se přitom nejedná jen o lidi bez domova, jak by leckdo odhadoval. Kurzy vaření mají odběratele naučit, jak s takto získaným jídlem správně zacházet a připravovat pokrmy, jež budou pestré i chutné.

Není to totiž samozřejmost. „Klienti si často berou pouze základní potraviny, jako je například mouka či rýže, jelikož z ostatních surovin neumějí správně vařit – nebo se toho obávají a nejsou zvyklí je zahrnout do svého jídelníčku,“ vysvětlila koordinátorka projektu Mikulašková. „Kurzy se snaží tyto návyky zlepšit a ukázat, že se dá efektivně a jednoduše vařit z více druhů potravin. A také omezit plýtvání,“ připomněla další cíle.

V souvislosti s tím, že se kuchyň ve Zdibech podařilo plně zprovoznit a rozjet úspěšné kurzy, si koordinátorka z obecně prospěšné společnosti Glopolis pochvaluje spolupráci s ředitelkou potravinové banky Věrou Doušovou. Ta stojí v čele aktuálně největší potravinové banky v České republice, jež v metropoli i ve středních Čechách dodává darované potraviny více než 150 odběratelům – charitativním a neziskových organizacím.

Nejde přitom o troškaření: měsíčně to bývá kolem 198 tun. Se zajištěním vlastního provozu potravinové banky, což zahrnuje především skladování a rozvoz, pomáhají i finanční příspěvky od hejtmanství a od pražského magistrátu.