Hnědé kontejnery ale ani v Benešově neznámé nejsou. Někteří majitelé rodinných domů si je přece jen pořizují. Zpravidla tehdy, když na zahradě nechtějí mít svůj vlastní kompost. 

„Obyvatelé města si od nás zdarma pronajímají nádoby na bioodpad a my jim je po naplnění za poplatek svážíme," informovala ředitel Technických služeb (TS) Benešov Bohumil Rataj.

Přeměna na humus a bioplyn

TS sváží bioodpad z hnědých popelnic každý týden, jednou za čtrnáct dní nebo podle potřeby, na zavolání. Posekaná tráva či větve pak končí na skládce v Přibyšicích, kde se pomocí anaerobní digesce mění na humus, bioplyn a po jeho spálení následně i na elektrickou energii.

Masivnější rozmísťování hnědých nádob v Benešově pravděpodobně očekávat nelze. Už také proto, že TS bioodpad od občanů s bydlištěm v Benešově přebírají ve sběrném dvoře zcela zdarma.

Velkoobjemové kontejnery

Kromě odevzdávání bioodpadu přímo ve sběrném dvoře technických služeb používají velkoobjemové kontejnery na tento druh odpadu například zahrádkáři ve svých koloniích.

Velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad rozmisťují technické služby Benešov také příležitostně do městských sídlišť. Taková příležitost se zpravidla naskytne po Vánocích, kdy se lidé zbavují vánočních stromků.

Čtěte také: Obec s nejmenší produkcí odpadu získá Odpadového Oskara