Původně zamítnutou žalobou se nyní Krajský soud v Praze zabýval znovu poté, co mu celou věc vrátil letos v dubnu Nejvyšší správní soud. Krajský soud nově rozhodl, že ze správního spisu a provedeného dokazování ze strany Ministerstva zemědělství České republiky není možné rozhodnout o vlivu takzvaných hradítek na odtok vody z hráze a vzdouvání hladiny při jejím zvýšeném stavu. Věc se tak vrátí do správního řízení.

„Krajský soud akceptoval naši žalobu v té části, kde jsme požadovali zdůvodnit použití hradítek a jejich důsledků pro regulaci velikosti odtoku z nádrže,“ vysvětlil Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, která města v soudním sporu zastupovala.

Rozhodnutí soudu Mělník vítá

„Vítáme rozhodnutí soudu, které přiměje Ministerstvo zemědělství k přesnějšímu zdůvodňování opatření přijímaných na vodní nádrži Orlík. Pro nás jako města a obce nacházející se po proudu Vltavy pod Orlíkem je důležité, aby se o těchto věcech rozhodovalo transparentně, odborně a mohli jsme se debat o opatřeních účastnit,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Ministerstvo zemědělství a státní podnik Povodí Vltavy musí podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze doložit srozumitelný popis podkladů pro umístění hradítek, k tomu pak ještě musí dodat odborné vyhodnocení vlivu hradítek na odtok vody z hráze i na vodní hladinu.

„Žalovaný musí uvést, kde a jak mají být hradítka užita, přesvědčivě vysvětlit a důkazně podložit, jaké následky má instalace hradítek oproti stavu, kdyby nebyly instalovány,“ stojí v rozhodnutí soudu.

"Krajský soud v Praze i Nejvyšší správní soud potvrdily právní názor Ministerstva zemědělství v klíčových otázkách ohledně povahy řízení o schválení manipulačního řádu vodního díla, pouze v dílčí otázce významu takzvaných hradítek přisvědčily podané žalobě. Ministerstvo zemědělství v opakovaném odvolacím řízení rozvede svou správní úvahu přesně tak, jak jej Krajský soud v Praze zavázal. Vzhledem k zásadám správního řízení nyní nelze předeslat a ani jinak komentovat jednotlivé dílčí kroky v tomto opakovaném odvolacím řízení," reagoval na dotaz Deníku Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Povodí Vltavy požádalo v březnu roku 2015 o schválení nového manipulačního řádu krajský úřad. Hlavní změna měla spočívat ve zvýšení kapacity nádrže Orlík z 62 na necelých 93 milionů metrů krychlových. Města Mělník, Kralupy nad Vltavou, ale i další obce na dolním toku Vltavy požadovaly v rámci protipovodňové ochrany zvětšení retenčního prostoru až na 120 milionů metrů krychlových. Ministerstvo zemědělství se už dříve nechalo slyšet, že zvětšení zádržného prostoru na 93 milionů metrů krychlových je maximum.