„Rybník zadržuje vodu v krajině – a jelikož má trvalý vlastní zdroj vody, která by jinak volně odtékala, slouží zároveň i jako estetický prvek v krajině,“ osvětlil důvody k poskytnutí individuální dotace náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Provozovatel rybníka se chystá doplnit opevnění břehové části, která bude urovnána do jednotného sklonu. V místě, kde nynější spodní výpust ústí do koryta potoka, také vznikne takzvaný vývar – prohloubené místo upravené ke zklidnění vody.