Dosud bylo v kraji zvykem soutěžit tyto zakázky samostatně. To pokračuje i nadále – nicméně na frekventované silniční spojnici Kolína s Chvaleticemi na Pardubicku se středočeské hejtmanství chystá nově vyzkoušet jiný systém. Ten se zpravidla označuje za vhodný pro větší projekty, které představují stavební akce složitější a náročnější; vyžadující komplexní přístup. V případě komplikací tak odpadne dohadování o tom, na čí straně je vina a kdo má řešit nápravu. Přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace na budoucího zhotovitele má vedle garance kvality navíc nabídnout řadu dalších výhod. Patří k nim především jistější záruka dodržení ceny díla i stanoveného termínu dokončení – stejně jako toho, že zadavatel skutečně dostane přesně to, co na počátku požadoval. Výhodou také je, že jediný generální dodavatel by měl dokázat pružněji reagovat na potřebu drobných změn, jež se objevují během realizace.

K takovému postupu při zpracovávání podkladů k zakázce, kde se uzavírá smlouva na celé dílo, vyzvala krajskou správu a údržbu silnic hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Jde nám o to, abychom zrychlili přípravu a realizaci staveb – a aby firmy měly odpovědnost za provedení stavby od jejího počátku až do konečného stavu,“ vysvětlila, co si vedení kraje slibuje od toho, že bude možno jednat s jediným partnerem.

Do čela pražské policie se postavil brigádní generál Ing. Tomáš Lerch.
Změna ředitele policie v Praze: Středočech střídá Středočecha

V případě úspěchu se počítá s rozšířením tohoto modelu i na další stavby, potvrzuje krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). „Pokud se pilotní projekt osvědčí a splní naše očekávání, pak tento dodavatelský systém budeme využívat i u dalších projektů,“ uvedl. Předpokládá, že práce v Týnci nad Labem potvrdí očekávání, že tento postup nejenom přinese lepší koordinaci a komunikaci s dodavatelem, ale nabídne i další výhody. „Slibujeme si i zkrácení doby realizace a zlevnění opravy,“ konstatoval.

Metoda vyprojektuj-postav má stále punc novinky, nicméně se ve stavebním prostředí poměrně rychle rozšiřuje. Typické je využití DB systému právě u silničních staveb, avšak začíná se uplatňovat i v pozemním stavitelství (tedy při výstavbě budov – a také například při řešení jejich úprav v souvislosti s energetickými úsporami).

Simulační snímek maximální fáze zatmění Měsíce 16. července 2019.
Působivé zatmění: i když se Měsíc „zamračí“, bude se usmívat

Chystaná oprava mostu 322-05 v Týnci nad Labem

- Zamýšlená oprava by měla probíhat po polovinách, přičemž most má získat nejen nový povrch, zábradlí a další prvky, ale například i osvětlení
- Očekávané termíny: projektová příprava v letech 2019 a 2020; vlastní realizace stavby v období 2020 až 2022
- Předpokládané náklady převyšují 77 milionů korun včetně DPH – hrazeny budou z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (a v případě, že se podaří získat účelovou dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury, z těchto národních zdrojů)

Zdroj: radní Středočeského kraje František Petrtýl

Ilustrační foto.
Lidé mohou pomoci se sčítáním čápat