Nálezce pokladu svůj objev nahlásil Muzeu Podblanicka loni 20. srpna. Obnažené mince vyjmul ze země a zjistil, že se pravděpodobně jedná o mince velmi staré. Proto dál už nekopal a přivolal odborníky, muzejní archeology.

„Ti zjistili, že se jedná o depot, laicky řečeno poklad středověkých mincí, a ještě tentýž den nález odborně vyjmuli ze země a provedli jeho prvotní dokumentaci,“ informoval ředitel Muzea Podblanicka Radovan Cáder.

Místo pak prošlo prohledáváním pomocí detektoru kovů a díky tomu se podařilo dohledat ještě další mince roztroušené v okolí kvůli dřívějším zahradnickým pracím. Nález čelivského pokladu kromě mincí obsahoval také poškozenou keramickou nádobku, v níž byly mince uloženy a fragmenty organických materiálů. Šlo konkrétně kousky kůže, textilie a provázku.

„Všechny části depotu byly bezprostředně po vyjmutí předány k odbornému laboratornímu ošetření a konzervaci, bez nichž by hrozilo jejich nenávratné poškození. Konzervace celého souboru mincí byla na počátku letošního roku dokončena, keramická nádobka a organické fragmenty ještě procesem konzervace stále procházejí,“ vysvětlil Radovan Cáder.

Následoval popis a dokumentace souboru mincí a odborníci z Národního muzea určili také jeho historickou hodnotu. Tu zase potřebuje Středočeský kraj k tomu, aby mohl podle zákona nálezce pokladu odměnit. Finanční odměnu slavnostně převezme ve čtvrtek 7. března v sídle Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku.

Poklad z Čeliva obsahuje celkem 583 mincí ražených v rozmezí let 1350-1455. Díky tomu je možné datovat i jeho uložení do poloviny 15. století.

Zlaté uherské dukáty.Zdroj: archiv Muzeum Podblanicka

Zlaté uherské dukáty. Autor: archiv Muzeum Podblanicka

„Zastoupením jednotlivých typů ražeb mincí plně reprezentují historický kontext tohoto období, tedy dobu středoevropské peněžní krize. Vyskytují se zde pestré ražby české, rakouské, německé a uherské. Převažují nekvalitní drobné německé a rakouské mince – především feniky. Těch je 448 kusů. Výraznější složkou nálezu jsou také stříbrné pražské groše z doby Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. Těch je celkem 119 kusů. Nejvíce ale vynikají dva zlaté uherské dukáty Zikmunda Lucemburského a Albrechta I. Habsburského,“ doplnila archeoložka Tereza Davidová, která vyzdvihla příkladný přístup nálezce, díky němuž bylo možné prozkoumat ucelený mincovní nález, vypovídající o historických souvislostech poloviny 15. století na Podblanicku.

Nález bude uložen ve sbírkách Muzea Podblanicka ve vlašimském zámku a jeho prezentace veřejnosti je plánovaná na letošní podzim v rámci tematické výstavy o pokladech na Podblanicku.