Ani to většina lidí se svými příjmy nemůže srovnávat; ty se často nestanou ani na dohled. Nicméně mnozí při placení nákupů přikývnou: ano, mají pocit, že ceny jsou konstruovány právě na takové výdělky.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve skutečnosti není průměrem odměn, které dostávají za svou práci konkrétní osoby. Jde o statistickou veličinu vypočtenou jako podíl celkového objemu mzdových prostředků (včetně odměn) a počtu pracovníků, přepočtených na plné pracovní úvazky.

Tyto hodnoty přesto ve statistikách patří k nejsledovanějším: lákají pozornost jak označením „průměr“, tak faktem, že opravdu vycházejí z balíku reálných peněz, které jsou rozdělovány mezi skutečné lidi. Nyní je zveřejnění nejnovějších hodnot ještě aktuálnější tím, že se v řadě firem i institucí blíží výplatní termín – a je před Vánoci.

Údaje za třetí čtvrtletí naznačují, že si Středočeši polepšili. Hodnota průměrné mzdy dosáhla 37 625 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 1747 Kč (tedy o 4,9 procenta), informovala v pondělí Iva Šnejdová z krajské správy Českého statistického úřadu. „Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hlavní město Prahu a nad celorepublikový průměr,“ konstatovala.

Takové pořadí se udržuje dlouhodobě. Nicméně zatímco metropole je v tomto pomyslném srovnání „o parník“ vpředu, středočeská průměrná mzda předbíhá celostátní hodnotu jen „o prsa“. Průměrná mzda za Českou republiku dosahuje 37 499 Kč, když se meziročně zvedla o 2012 Kč (což představuje nárůst proti loňsku o 5,7 procenta).

„Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl nižší oproti republikovému průměru o 265 Kč a o 0,8 procentního bodu,“ poznamenala Šnejdová. Praha, to je velký svět: 45 523 Kč s navýšením proti roku 2020 o 2256 Kč (5,2 procenta).

Mimochodem – přepočtených pracovníků v této matematice figuruje ve středních Čechách 409,3 tisíce (s nárůstem proti loňsku o 7,1 tisíce úvazků, což představuje 1,8 procenta). V hlavním městě se jedná o evidenční počet zaměstnanců 839,8 tisíce (kdy meziroční navýšení o 22,5 tisíce odpovídá 2,8 procenta) a celorepublikově o 3989,7 tisíce (plus 41,1 tisíce čili 1,0 procenta).

Blíže skutečným příjmů konkrétních lidí (i obecnému chápání „průměru“) je takzvaný medián mezd, tedy střední hodnota. Tato veličina dosahuje 32 979 Kč – a odráží rozdíly mezi muži (35 086 Kč) a ženami (30 433 Kč).