Přímo v praxi se to potvrdilo na posledním jednání krajských zastupitelů, kteří schvalovali podporu pro šest projektů. Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), k jehož kompetencím patří oblast financí a evropských fondů, připomněl, že rozhodnutí zastupitelstva je nutné v případě zájemce předkládajícího více žádostí, jejichž souhrnná částka dotace převyšuje 200 tisíc korun. A právě to se stalo. Po dvou žádostech předložili zájemce z Nového Knína a žadatelky z Doubravčic a z Kostelce nad Černými lesy. Zastupitelé neměli námitek a výsledek hlasování vyjadřuje jednoznačnou podporu: 54 hlasy pro, tři se zdrželi hlasování a proti nebyl nikdo. Dohromady pro tuto trojici žadatelů šlo o 765 tisíc korun – na jednu výměnu tedy vychází standardní podpora.

Velký zájem o čerpadla

Zmiňovaní žadatelé budou pořizovat vesměs tepelná čerpadla, jež v rámci kotlíkových dotací patří k nejžádanějším podporám. A také k těm, na něž se přispívá nejvíc: společně s kotli na biomasu s automatickým přikládáním 80 procent výdajů, maximálně však 120 tisíc korun. Osmdesát procent nákladů na výměnu lze získat také při pořízení kotle na biomasu s ručním přikládáním – avšak v tomto případě jen do 100 tisíc. Nejnižší podpora, 75 procent výdajů s maximem 95 tisíc korun, pak náleží plynovým kondenzačním kotlům. Na kotle spalující uhlí už se nepřispívá – a to ani na kotle kombinované, umožňující rovněž topit biomasou. V lokalitách s horší kvalitou ovzduší (jež jsou na seznamu takzvaných prioritních obcí) se navíc takto vypočtená podpora jednotně navyšuje o 7500 Kč.

Pravidla má smysl připomínat, i když příjem žádostí v rámci takzvané třetí výzvy kotlíkových dotací už běží od 3. června (přičemž hlavně v prvních hodinách internetový registrační systém zažíval nebývalý nápor). Nyní lze předpokládat, že se ozvou další zájemci. Peníze na kotlíkové dotace totiž stále jsou k dispozici.

Přibyly stamiliony korun

K původně vyčleněné půlmiliardové částce, určené k rozdělení mezi středočeské žadatele, se podařilo přidat spoustu dalších financí, takže celková suma pro Středočechy převýšila tři čtvrtě miliardy: dosahuje kolem 780 milionů korun. Náměstek hejtmanky Kovács nicméně radí nerozmýšlet se dlouho. „S ohledem na rostoucí zájem doporučujeme požádat o dotaci již nyní, vzhledem k možnosti realizovat výměnu tepelného zdroje mimo topnou sezonu,“ konstatoval. Upozornil, že kvůli velkému zájmu budou firmy, které zařízení montují, mít napilno – a nebudou schopny reagovat hned.

Otálet se nevyplatí i z tohoto důvodu, že i podstatně navýšená suma se může brzy rozkutálet. Mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková na dotaz Deníku sdělila, že nejsou pravdivé dřívější informace o garanci dostatku peněz „pro všechny žadatele“, což by mohlo svádět k mylné představě, že se dostane na každého zájemce, který by se rozhodl ozvat až do formálního ukončení příjmu žádostí v programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 – 2023, stanovenému na 30. června 2022. Stále platí, že uspět lze pouze „do vyčerpání peněžních prostředků určených na tento dotační program“.

Současná částka nicméně nemusí být konečná. „Snažíme se hledat další prostředky, a to pro všechny kraje,“ zdůraznila Roubíčková. „Kotlíkové dotace totiž skutečně výrazně pomáhají ke zlepšování ovzduší,“ poznamenala. Nejde jen o pátrání po nových zdrojích; mluvčí ministerstva nevyloučila ani možné přesuny peněz. „Pokud z navýšených částek v některých krajích finance zbydou, je tu ještě možnost přerozdělovat je do krajů, kde je naopak velký zájem,“ konstatovala. Právě to by mohla být časem další příležitost pro Středočechy.

Třetí výzva kotlíkových dotací ve Středočeském kraji
* Významné navýšení objemu peněz:
- Původně schválená částka (alokace) pro aktuální dotační program: 515,5 milionu korun
- Alokace po navýšení o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a dále o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám: kolem 575 milionů korun
- Posílení dotačního programu dojednané s ministerstvem životního prostředí: 204,6 milionu korun
- Aktuálně předpokládaná částka k rozdělení: cca 780 milionů korun

* Užitečné odkazy pro žadatele:
- Pravidla, pokyny, formuláře, sledování postupu vyřizování podané žádosti: www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace
- Elektronická registrace žádosti: kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost

Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje