V úterý 14. července večer osobní vlak mířící se stovkou cestujících z Prahy do Řečan nad Labem, jehož strojvůdce následkům střetu na místě podlehl a dvě desítky lidí utrpěly zranění, zezadu najel na poštovní vlak stojící před návěstidlem. Vlaky byly odkláněny, což se neobešlo bez zpoždění, nahrazeny autobusy nebo i odřeknuty. Komplikace se neomezily jen na tragickou noc, ale protáhly se i do ranní špičky následujícího dne – a vlastně ještě na celé dopoledne.

Srážka nákladního a osobního vlaku u Českého Brodu.
Srážku vlaků u Českého Brodu zachytila palubní kamera v autě strážníků

To, že ještě dojde na další účtování, na dotaz Deníku potvrdil radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Právě kraj totiž v rámci zajištění dopravní obslužnosti objednává drážní osobní dopravu (stejně jako autobusovou) – a platí za to nemalé peníze. Za nasmlouvané služby, které lidé v důsledku nehody nedostali, platit nebude, potvrdil Petrtýl. Zdůraznil však, že nyní tohle účtování není na pořadu dne.

„V souvislosti s touto politováníhodnou událostí je nám především líto zmařeného života a zranění lidí; to je osobní tragédie,“ řekl Deníku Petrtýl. Téma „uplatňování sankcí za zpoždění“ nyní vnímá jako protiklad k pocitům, které v něm informace o nehodě vyvolaly. „Samozřejmě k tomu dojde – ale v kontrastu s tou tragédií mi to v této chvíli přijde jako zcela marginální věc, řekl Petrtýl Deníku. Marginální rozumí se okrajová, podružná, nevýznamná. Finanční dopady plynoucí ze smlouvy mezi krajem a Českými drahami, jež byla před rokem uzavřena na desetileté období, se podle Petrtýlových slov bude řešit později; zřejmě až ve chvíli, kdy vyšetřování ukáže, kdo nebo co má nehodu na svědomí.

Také Helena Frintová z krajského úřadu Deníku sdělila, že dotaz na případné finanční plnění je v této chvíli zatím předčasný. „V případě, že vyšetřování příčin a okolností mimořádné události dojde k závěru, kdy bude vyhodnocena vina dopravce, dojde ze strany objednatele k naplnění sankčního aparátu na základě smluvního vztahu,“ konstatovala.

Odstavený zdemolovaný vlak na nádraží v Českém Brodě.
Jako smutné memento stojí na nádraží v Českém Brodě odstavený zdemolovaný vlak

Pokuty objednavatele dopravy pro poskytovatele služeb

- Sankční mechanismy jsou ve smlouvě Středočeského kraje s Českými drahami velmi podrobně ukotveny – a jedná se převážně o postihy za nedodržení kvality poskytovaných služeb. Jejich nárokovost je podmíněna tím, že problémy jsou způsobeny z viny dopravce.

- Všechna odřeknutí a zpoždění spojů jednotlivých linek jsou řádně sledována a vyhodnocována jako standard kvality. V případě, že se jedná o vinu dopravce a dojde k překročení hraničního procentuálního plnění (99,5 procenta) je dopravce sankcionován.

- Případnou újmu na zdraví cestujících sice smluvní vztah mezi objednatelem a dopravcem exaktně neřeší, avšak tato záležitost je ukotvena v občanském zákoníku a evropské legislativě. Z právního pohledu dochází k uzavření přepravní smlouvy mezi cestujícím a dopravcem; převážně prostřednictvím zakoupení platného jízdního dokladu.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje