Návštěvy ve stylu „zaskočím do špitálu, když mám čas“ to však nejsou. Je třeba počítat s tím, že příchod si bude třeba naplánovat – a připravit se. Stejně jako počítat s nutností respektovat pravidla.

Přesné podmínky se u jednotlivých nemocnic liší; i poměrně výrazně. Detailní informace lze často najít na jejich webových stránkách. Někde například trvají na striktním omezení časů vyhrazených pro návštěvy, strávené doby či počtu příchozích (často jde o jednu osobu nejen na pacienta, ale i na celý pokoj). Či se může stát, že bude třeba něco zaplatit: zakoupit připravený balíček s ochrannými pomůckami, jejichž použití je podmínkou vstupu na oddělení. Potvrzení o bezinfekčnosti pak je samozřejmost daná vládním nařízením.

Omezení lidé respektují

Když se otevřely brány, fronty nevznikaly. Tak se jevila situace třeba v Příbrami, kde v rámci kraje působí jedna z velkých oblastních nemocnic. „To, co návštěvníci musí splnit, je pro lidi určitá překážka,“ řekl ve středu Deníku za nemocnici Martin Janota. Už v pondělí podle jeho slov lidé telefonovali, aby si upřesnili, zda a za jakých podmínek mohou přijít – a od úterka se skutečně objevují. Přičemž se zatím nevyskytly komplikace, kdy by někdo nastavená pravidla nechtěl respektovat.

„Zájem je, ale zatím menší, než bývalo běžné,“ konstatoval Janota. V Příbrami lze navštívit všechna oddělení kromě izolace pro covidové a postcovidové pacienty. Nicméně s koronavirem zde byli ve středu hospitalizováni pouze tři lidé – přičemž žádný z nich nepotřeboval intenzivní péči. Nemocnice se tak mohla vrátit k prakticky běžnému režimu fungování. Pro návštěvy to však neplatí. Příchozí musí mít nejen respirátor bez výdechového ventilu, ale povinností je také předložit doklad o nedávno prodělaném onemocnění covid-19 či o dokončeném očkování – nebo doklad s negativním výsledkem testu, který nesmí být starší než 48 hodin. A když návštěvníkovi doklad chybí? „Může se nechat testovat v našem antigenním centru,“ odkázal Janota na možnost získat potřebný papír přímo v nemocnici.

Příležitost k testování na místě nabízejí třeba i „u sousedů“ v Hořovicích, kde je odběrové místo na parkovišti před nemocnicí. Zde si však návštěvy mířící na většinu oddělení (kromě porodnice či šestinedělí) musí ještě koupit balíček s jednorázovými ochrannými pomůckami včetně návleku přes oděv zvaného empír. Přijde na sto korun.

Vidět se jen chvilku

Aktuální pravidla také někde nepřejí dlouhému povídání. Byť si toho blízcí mají hodně co říci – a leckdy se už delší čas neviděli. Některé nemocnice dobu návštěv neřeší, jiné čas omezují. Berounská nemocnice například informuje o 30 minutách. Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi uvádí jako limit pobytu 20 minut, přičemž pro vstup na jednotky intenzivní péče je potřebný souhlas ošetřujícího lékaře. A zmiňovaná nemocnice v Příbrami dokonce stanovuje dobu návštěvy na maximálně 15 minut. Někdy je navíc třeba „trefit se“ přesně do vyhrazeného časového okna. Časy se liší – nicméně jak Deník zaznamenal, častěji se opakuje například doba mezi 15. a 17. hodinou.

Minimální požadavky dané vládním nařízením
- Návštěvu v nemocnici lze připustit pouze za podmínky, že se osoba mířící za pacientem podrobí testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

a) nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy absolvovaly test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

b) mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, kdy uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky (nebo první dávky u jednodávkového schématu) a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění

c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

- Podmínkou je použití respirátoru nebo obdobného ochranného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností odpovídající nejméně normám FFP2, KN 95