Že se opraváři ČEZ Distribuce ve středních Čechách nezastaví celoročně, potvrzuje mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Připomněla, že letos již poruchové čety ve Středočeském kraji řešily přes jedenáct tisíc poruch na distribučním zařízení. Ano: jedenáct tisíc výjezdů za deset měsíců. Je to však méně než loni – i přesto, že nás opakovaně potrápil silný vítr. Události s nejrozsáhlejšími dopady na zajištění dodávek odběratelům se týkají hladiny velmi vysokého napětí 110 kV – a takových řešily poruchové čety v kraji 57. „Typicky se jedná o prasklé izolátory, ale jsou i složitější případy: havárie stožárů s potřebou výstavby náhradní přenosové trasy,“ upřesnila Holingerová.

Koronavirus mění způsob práce

„Na prověrku v podobě námrazové, větrné či sněhové kalamity se všichni pracovníci poruchové služby pečlivě připravují a dokončují preventivní údržbu zařízení,“ ujistila mluvčí, že co se dá řešit dopředu, se také skutečně dělá. Letošní rok se od minulých let liší koronavirovou situací, jíž se přizpůsobili i energetici pracující v terénu. „Jelikož jsou součástí kritické infrastruktury, museli přijmout opatření k ochraně své i zákazníků,“ poznamenala Holingerová.

Mimo jiné jde o vytvoření pevných posádek, jejichž členové se vzájemně nemísí, aby se riziko případného šíření nákazy v pracovním kolektivu omezilo – a s tím souvisí i práce z domova. Poruchových čet, jejichž úkolem je vyrážet na opravy do terénu, se sice „home office“ logicky týkat nemůže, přesto se ale něco změnilo. A nejde jen o důsledné dodržování hygienických opatření. V rámci prevence co nejvíce omezují pobyt na základnách představujících zázemí – a k zásahům vyrážejí z domova.

Technika – to nejsou jen vozidla

Vydat se do terénu jsou elektromontéři připraveni s těžkou technikou, ale i na čtyřkolkách či na sněžnicích, připomněla Holingerová, že na místo zásahu se opravářské týmy dostávají v různých vozidlech z kategorie terénní těžké techniky, vesměs vybavených GPS sledováním polohy, ale někdy i po svých. A dokonce i s využitím pásů; nechybí totiž ani čtyřkolky s možností nahradit kola pásovými nástavci. V průběhu roku dochází k plánovaným obměnám vozového parku, pochlubil se vedoucí odboru Sítě Střed z ČEZ Distribuce Vladimír Übermajer.

Zmiňuje však i další nákupy z letošního roku – například obměnu motorového nebo aku nářadí, pořízení nových měřicích přístrojů nebo vybavení provozních elektromontérů přístroji pro identifikaci kabelů ve svazku. „Nemalé finanční prostředky se vynaložily i do obnovy zařízení pro diagnostiku; zejména jsou to nové kabelové vozy a termokamery. Obměna osobních ochranných prostředků probíhá dle potřeby v průběhu celého roku," konstatoval Übermajer. Upozornil současně na to, že montéři ve stále větší míře používají metodu práce pod napětím. „Jak na hladině nízkého napětí, tak i hladině vysokého napětí, čímž se snižují časy nutné pro odstávky zařízení,“ upřesnil. „Aktuálně máme vyškolené tři čety pro práce pod napětím na hladině vysokého napětí – a v horizontu několika let plánujeme doškolení dalších dvou čet," poznamenal.

Mezi používaným vybavením se najdou jak špičková elektronika, tak ryze mechanické pomůcky. Třeba k odstraňování námrazy, kvůli níž by se vodiče mohly prověsit nebo i přetrhnout, slouží oklepávání za pomoci speciálních tyčí; dispečink však také může „pustit“ přes vedení více elektřiny, aby došlo k odtávání.

Motorové pily jsou cenným pomocníkem nejen při pádech stromů či větví do vedení. V ochranném pásmu vedení se každoročně provádějí prořezy. Výpadkům to však zabránit nestačí: když hodně zafouká nebo spadne spousta mokrého sněhu, dráty poničí pády vyšších stromů, které stojí mimo ochranné pásmo. Mimochodem – k dispozici jsou sestavy manipulačních tyčí, které se používají jak k ořezu stromoví ze země, tak ke sklepávání námrazy.

Ze speciálního vybavení používají montéři například zkratovací soupravy určené pro zajištění pracoviště na vedení vysokého napětí bez použití montážní plošiny, trasovací soupravy pomáhající zaměřit kabely nebo měřicí přístroje zemních a izolačních odporů. Pomáhají však i zdánlivé drobnosti: například v každém provozním vozidle jsou izolační dielektrické rukavice, z laického pohledu docela podobné gumovým rukavicím používaným při úklidu, avšak zhruba padesátkrát dražší, a další vybavení zvyšující bezpečnost při pracích pod napětím. „Montéři dále používají pracovní oděvy se sníženou hořlavostí a pracovní obuv s membránou Gore-tex,“ upozornila Holinegerová.

(hol)

Denně je v kraji v terénu přes dvě stě lidí
- Denně je v regionu středních Čech v terénu 218 výkonných pracovníků ČEZ Distribuce – a v mimopracovní době drží pohotovost 42 elektromontérů, pět techniků a jeden technik diagnostiky na určených oblastech
- V případě kalamitního stavu způsobeného nepřízní počasí dochází až ke zdvojnásobení počtu pracovníků v pohotovosti; včetně využití pracovníků z firemních útvarů Elektrické stanice případně Měření – a dojde i na povolání smluvních partnerů a externích firem
- V personální oblasti energetici systematicky vyhledávají a odborně připravují nové absolventy odborných učilišť i středních odborných škol, aby byla zajištěna postupné generační obměna týmů starajících se o provoz a údržbu zařízení distribuční soustavy

Zdroj: ČEZ Distribuce