V souvislosti s aktuálním jednáním krajské rady to připomněl radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Kraj vystupuje jako objednavatel veřejné dopravy jak ve vztahu k provozovatelům vlaků – v tomto případě ke státní společnosti České dráhy – tak i k řadě autobusových firem (v lokálním měřítku si pak autobusy objednávají i mnohé obce i někteří zaměstnavatelé).

Po vzájemných dohodách se stanoví rozsah požadavků na dopravní obslužnost tak, aby měli zajištěno spojení s okolím i obyvatelé odlehlejších lokalit, kde by provozování linek bylo prodělečné. Na tyto ztráty objednavatel dopravcům přispívá – a právě o tom hovoří smlouvy o závazku veřejné dopravy. Některé atraktivní spoje na vytížených linkách ale firmy provozují i ve vlastní režii, tedy bez příspěvku.

Ilustrační foto.
Kraj nově chystá čtyři větší opravy silnic. Hlavně kolem Prahy

S Českými drahami kraj pro letošní rok dojednal objednaný dopravní výkon v rozsahu 15,984 milionu ujetých kilometrů (takzvaných vlkm neboli vlakokilometrů). Je to o 600 tisíc vlkm více než loni. Celková prokazatelná ztráta byla vyčíslena na 1,809 miliardy korun. „Bude hrazena ze dvou zdrojů, a to z krajského rozpočtu ve výši 1,3 miliardy korun a z účelové státní dotace poskytované krajům prostřednictvím ministerstva dopravy, jejíž výše činí 502,69 milionu,“ konstatoval Petrtýl.

Ve srovnání s dřívějškem přinesl aktuální jízdní řád lidem cestujícím vlakem větší počet spojů, a to jak na páteřních příměstských tratích zajišťujících spojení s Prahou, tak na regionálních tratích. Někde se to projevilo zkrácením intervalů, jinde jsou vložené „krátké“ spoje prodlouženy i do vzdálenějších stanic – což v obou případech vlastně znamená totéž: vlaky jezdí častěji. Zvětšuje se také oblast, v níž jsou vlaky začleněny do systému Pražské integrované dopravy (PID); to většině pasažérů nabízí možnost cestovat levněji.

Někde platí tarify PID i v rychlících – což je z úředního pohledu složitější záležitost, než by běžný cestující očekával: na rozdíl od osobních vlaků, jejichž provoz objednává kraj, je v případě rychlíků objednavatelem ministerstvo dopravy; jde tedy o zcela odlišné smluvní vztahy.

Cestování veřejnou dopravou mají zpříjemnit aktuální informace.
Cestování veřejnou dopravou zpříjemní nové ukazatele za miliony