To oproti loňsku znamená navýšení. „Oproti letošnímu roku jsme dotační fondy, které využívají města a obce či sportovní oddíly, navrhli zvýšit o 74 milionů korun,“ upozornila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Dotační fond podpory sportovních klubů má například pokrýt nejen činnost center mládeže, ale také opravy sportovišť a související infrastruktury. Navýšení se dotklo například fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS o 4 miliony korun, celkem se na příští rok uvažuje o podpoře ve výši 42 milionů korun. „U Středočeského fondu obnovy venkova jsme navýšili fond o 20 milionů, celková částka je tak 120 milionů korun,“ uvedla hejtmanka.

Pro rok 2019 navíc vedení kraje založilo dva nové fondy: Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 30 milionů korun; a vedle toho Fond životního prostředí a zemědělství – tam by mělo jít 20 milionů korun. „Chceme podpořit obce, aby se připravovaly, aby měly připravené projekty a mohly žádat,“ řekla hejtmanka.

Včasná příprava projektů tak má zrychlit přípravy žádostí v rámci výzev Evropského sociálního fondu, podle vedení kraje by se tím měly zvýšit šance na získání dotace.

Druhý fond, tedy ten určený životnímu prostředí a zemědělství, bude určen menším obcím, které mají do 2000 obyvatel, případně spolkům či provozovatelům vodohospodářské infrastruktury. Podporu tak získá vybudování kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod. Alternativně může jít i o výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží. „Tedy různá opatření zadržování vody v krajině,“ podotkla hejtmanka.

Některé programy mají po zkušenostech z letošního hodnocení žádostí upravena hodnotící kritéria. „U všech programů je pro rok 2019 doplněna u intervalových kritérií metodika hodnocení. Tím dojde opět k dalšímu snížení možnosti hodnotit žádosti subjektivně a poskytování dotací bude spravedlivé,“ uvedl Gabriel Kovács, náměstek pro oblast financí, a připomněl, že kraj zveřejňuje výsledky hodnocení na svém webu. Žadatel se tak může podívat, jak dopadl ve srovnání s ostatními.

Fond obnovy venkova dostane navýšení ze 100 milionů korun na 120 milionů. Současný program rozšíří vedení kraje o možnost návratné finanční výpomoci obcím, které realizují investice z evropských dotací a s nároky na předfinancování, které se s tím pojí – a které jsou nad jejich finanční možnosti. Program ale chce vedení kraje vyhlásit až na začátku roku 2019.

Ve stejné výši zůstanou žádosti Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof podle návrhu rady jako letos, tedy ve výši 30 milionů korun. Stejný balík peněz bude k dispozici i ve Středočeském Infrastrukturním fondu – 160 milionů korun. O něm budou ale hlasovat zastupitelé až na jaře příštího roku.