Již v dubnu zastupitelé rozhodli o rozdělení první části příspěvků z tohoto fondu; tehdy se jednalo o 11,27 milionu korun, o něž se podělí šest projektů. Nyní dochází na peníze z druhé části programu pro letošní rok (jedná se o takzvaný Program II 2018), v níž obce mohly předkládat své žádosti do konce dubna.

Pokud zastupitelé podpoří návrh čerstvě schválený krajskými radními – což v podobných případech bývá obvyklé – dostat by se mělo na školy po celém kraji: od Rakovnicka po Mladoboleslavsko, od Mělnicka po Příbramsko. Může třeba zaujmout, že příspěvky jsou navrhovány pro dvě stejnojmenná města: pro Jesenici na Praze-západ i na Rakovnicku. „Jsme rádi, že obce mají o finanční prostředky zájem, protože jim umožní snížit finanční zátěž při realizaci projektů v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Shánění peněz na školní budovy, jež často potřebují nejen rozsáhlejší úpravy, ale především rozšíření kvůli nedostačujícím kapacitám, je pro obecní rozpočty velmi náročné. Péče o místní školky i školy je přitom právě starostí obcí a měst. Ty nejmenší vlastní zařízení nemají – a spolupracují s většími sousedy. Projekty v oblasti obnovy regionálního školství a jeho rozvoje jsou pro obecní rozpočty velkou zátěží – a tak příspěvky od kraje mohou představovat vítanou pomoc, míní i Gabriel Kovács (ANO), který zná situaci nejen z pohledu náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast financí, ale i jako zastupitel z Rudné na Praze-západ.

Příspěvky na budování škol ze Středočeského infrastrukturního fondu
* Návrh pro červnové zasedání zastupitelů:
- Jesenice (Rakovnicko) – stavební úprava a přístavba mateřské školy v Oráčovské ulici: 1,5 milionu korun
- Jivina (Mladoboleslavsko) – přístavba mateřské školy: 1,5 milionu korun
- Malá Hraštice (Příbramsko) – přístavba a stavební úpravy mateřské školy: 1,5 milionu korun
- Sokoleč (Nymbursko) – rozšíření kapacit mateřské školy, sídlící v obecním domě: 1,5 milionu korun
- Jesenice (Praha-západ) – stavba nové základní školy: 1,407 milionu korun
- Rudná (Praha-západ) – rozšíření základní školy: 826 tisíc korun.
- Kostelec nad Labem (Mělnicko) – rozšíření Základní školy T. Stolzové: 800 tisíc korun

* Již schváleno na dubnovém jednání zastupitelů:
- Jirny – novostavba základní školy, tělocvičny, parkovací plochy a přípojek: 4 miliony korun
- Psáry – stavba nové školy pro děti ze Psár a Dolních Jirčan: 1,806 milionu korun
- Malé Kyšice – výstavba jednopodlažního objektu mateřské školy: 1,5 milionu korun
- Nová Ves – novostavba mateřské školy: 1,5 milionu korun
- Velim – přístavba Základní školy T. G. Masaryka: 1,253 milionu korun
- Líbeznice: rozšíření kapacity základní školy a základní umělecké školy – dostavba 20 tříd, výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulační prostor pro zásobování a nové zázemí pro tělocvičnu: 1,211 milionu korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje