Tradiční historická slavnost se konala již na sklonku června – a jak se vydařila z jejich pohledu, nyní zhodnotili středočeští hygienici.

Úplně bez závad stánkový prodej nebyl, nicméně vyslovenou tragédii kontroly neodhalily. Ve dvou z osmi prověřovaných stánků našli hygienici nedostatky – přičemž v jednom případě stačilo k vyřešení napomenutí; v druhém padla pokuta. Závažnější výhrady měli hygienici ke způsobu skladování potravin, čistotě povrchů zařízení přicházejících do styku s potravinami – ale také k nedostatečnému umývání nástrojů či k chybějícímu umývadlu pro personál. Další pochybení označili hygienici jako drobnosti, které byly odstraněny ještě během kontroly. Šlo zvláště o doplnění papírových ručníků a tekutého mýdla.

Pracovníci hygieny se také zajímali o to, jak bylo zorganizováno dění kolem stánků v okolí chrámu sv. Barbory a někdejší jezuitské koleje. Návštěvníci měli k dispozici chemické toalety, pro provozovatele stánků byly vyčleněny jak ty, tak záchody budovy v zahradách koleje. Tam si také provozovatelé stánků mohli doplňovat pitnou vodu používanou k mytí a úklidu. Pro samotnou přípravu pokrmů posloužila voda balená. Svoz odpadků organizátor akce zajišťoval průběžně během celého dne.

I tyhle souvislosti jsou při kontrolách stánkového prodeje v centru pozornosti. Hygienici se dále zaměřují především na dodržování podmínek týkajících se způsobu skladování potravin, režim přípravy občerstvení i jeho prodeje, zkoumají doklady o původu potravin, stejně jako dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Nezapomínají však ani na dostupnost informací o přítomnosti alergenů v nabízených pokrmech a dodržování povinností vyplývajících z protikuřáckého zákona.