Mohla byste představit, čím se vaše nezisková společnost zabývá?

Nadace Jedličkovu ústavu oslaví na podzim již 28. výročí svého založení. Za dobu svého působení cíleně rozdělila podporu ve výši více než 100 milionů korun.

Poslání nadace směřuje k pomoci a integraci dětí a mladých lidí s tělesným postižením do společnosti.

Finanční prostředky putují na podporu studentů a klientů Jedličkova ústavu a škol, bezbariérovou dopravu, osobní asistenci nebo například na kompenzační pomůcky.

Komu konkrétně pomáhá, v jakých případech dokážete poskytnout pomoc?

Aby k integraci mladých lidí s handicapem do společnosti mohlo dojít, je třeba poskytnout komplex služeb, které spolu souvisejí a vzájemně se doplňují.

Dle jednotlivých oblastí specifického spektra života lidí s postižením se zaměřujeme na podporu zájmových skupin klientů Jedličkova ústavu a škol, sociální integraci do společenského života a pracovní rehabilitaci na pracovním trhu, zabezpečení pravidelné bezbariérové dopravy pro klienty z Prahy a okolí, osobní asistenci ve specifických i každodenních situacích, širokou paletu volnočasových aktivit a léčebné terapie, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Můžete uvést nějaké příklady, komu nadace pomohla?

Pro představu, kde konkrétně je pomoc Nadace a dárců potřeba, můžeme uvést následující příklady klientek Anny a Veroniky.

Jaký je příběh Anny?

Anna je kvůli zdravotním potížím na invalidním vozíku. Aktuálně je žákyní jazykové školy a v JÚŠ je klientkou týdenního stacionáře. V průběhu studia udělala díky své odvaze velké pokroky v samostatnosti a zvládla i úspěšně složit maturitní zkoušku. Tím si Anna splnila jeden ze svých snů. Jejím dalším snem je mít vlastní domov a domácnost. K tomu směřuje postupným odpoutáváním se od pobytové sociální služby. O víkendech využívá pomoci osobního asistenta. Proto jsme jí jako Nadace pomohli finančním příspěvkem, který pokryje právě náklady spojené s osobní asistencí, protože na pomoc rodiny se v této chvíli spolehnout nemůže.

Co Veronika?

Dále bychom rádi podpořili Veroniku, která studuje první ročník učebního oboru keramická výroba. Pohyb jí usnadňuje mechanický vozík, ale ten už je po šesti letech služby nevyhovující. Ve volném čase se věnuje lukostřelbě, lyžuje a ráda plave. Je to velice aktivní dívka, proto by potřebovala i aktivní sportovní vozík, který by jí pomohl lépe zvládat každodenní přesuny ve škole, ale zároveň by podpořil i aktivního ducha, kterého v sobě Veronika má.

Uvažujete o zřizování nějaké nové formy pomoci, po které je aktuálně poptávka?

Snažíme se využívat všechny formy pomoci jako je dobrovolnictví, finanční a věcné dary od partnerů, sponzorů i dárců z řad veřejnosti.

Využíváme mnoho možností finančních příspěvků od klasických darů do našich nadačních kasiček až po moderní on-line dárcovství. Aktuálně naše kampaně cílíme na finanční příspěvky formou DMS prostřednictvím mobilních telefonů a na on-line platby na transparentní účet Nadace.

Jak se v současné době žije neziskovým organizacím podle vaší zkušenosti?

Neziskovým organizacím, které jsou ochotny přizpůsobit se vývoji společnosti, novým formám komunikace jak své vlastní, tak směrem k dárcům, se podle našeho pohledu stále daří. Stále nám přichází příležitosti, které je potřeba přijmout a využít. Každopádně je za tím hodně společné práce týmu lidí, kteří chtějí dát své práci smysl.

Jsou v současné době problémy s financováním, administrativou, sháněním nových kolegů?

Průběžné problémy se snažíme vždy efektivně řešit a v tuto chvíli nevnímáme nic, co by se nedalo překonat. Určitě ale budeme rádi za jakoukoli podporu, která nám v naplňování našeho poslání pomáhat dětem a mladým lidem s tělesným postižením pomůže.

Mohou lidé nějak pomoci?

Chcete-li pomoci Veronice nebo dalším žadatelům s podobnými příběhy, přispějte, budeme moc rádi. Můžete tak učinit následujícími způsoby:

Odešlete jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru: DMS PROJEDLICKU 90 na číslo 87 777.

Nastavte si trvalou dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV PROJEDLICKU 90 na číslo 87 777.

Pošlete svůj příspěvek na transparentní sbírkový účet: 350350/5500.