DPP už vypisuje veřejnou zakázku na dodavatele, informovala mluvčí městské společnosti Aneta Řehková. Nízkopodlažní tříčlánková vozidla se podle jejích slov budou nasazovat primárně na linku č. 119, spojující stanici metra Nádraží Veleslavín s Letištěm Václava Havla Praha.

Tohle je zajímavé sdělení i pro Středočechy. Pro obyvatele kraje – včetně jeho představitelů – je však klíčové především potvrzení pražského zájmu o skutečný návrat trolejbusů do hlavního města. Příznivá zpráva by to mohla být v souvislosti s plány na prodloužení některých elektrifikovaných tratí za hranice hlavního města. Vznikající středočeská povolební koalice má v té souvislosti zájem jednat s pražskými kolegy o spolupráci nejen v rámci projektů tramvajových tratí, ale také o trolejbusech. Jejich možné zavedení v oblasti společného pomezí se rýsuje jako snazší – a tím pádem zřejmě i rychlejší a méně nákladné.

Zkušenosti už existují

Praha si provoz na trolejbusové trati odzkoušela v uplynulých letech – s tím, že se osvědčila technika kombinující napájení z troleje a z baterií, dobíjených v době, kdy vozidlo stojí. Že to se zaváděním trolejbusů myslí hlavní město vážně, potvrzuje aktuální zakázka – provázená plány na elektrifikaci klíčové linky číslo 119 na letiště. Tam DPP v minulosti experimentoval s využíváním velkokapacitních autobusů, jejichž různé značky krátkodobě nasazoval v rámci testů.

#clanek|5110002#

A nynější nákup vychází ze schválené koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské autobusové MHD. Reaguje na evropské, národní i městské cíle a závazky ke snižování energetické náročnosti, ale také emisí i hlukové zátěže městské autobusové dopravy.

Zakázka za stovky milionů

Zprovoznění trolejbusů na letiště se zdá být na dohled víc než chystané vybudování moderní železniční trati z Prahy do Kladna, elektrifikované a dvoukolejné, z níž má na leziště vést odbočka. „Vítěz tendru by měl být znám na konci března příštího roku,“ uvedla mluvčí Řehková k chystanému nákupu trolejbusů. „První vůz k homologaci by mohl být do Prahy dodán již na podzim 2022, zbylá vozidla pak nejpozději do dvou let od podpisu kupní smlouvy s DPP,“ upřesnila mluvčí Řehková časové předpoklady. A ty finanční? Celková hodnota zakázky dosahuje podle předpokladů 628 milionů Kč bez DPH.

Pohodlně, čistě a tiše

Trolejové vedení pro elektrifikaci linky číslo 119 chce hlavní město začít stavět v roce 2022, uvedl Adam Scheinherr (za Praha sobě), náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „Nové bezemisní a bezbariérové trolejbusy na ni nasadíme na jaře 2023. Budou mít na délku až 25 metrů, čímž se výrazně zlepší komfort cestujících,“ slibuje. S tím, že příznivou zprávu má i pro místní: budou tiché; navíc se emise výfukových plynů na této lince sníží na nulu. „A celkově ulehčíme dopravě tím, že nebudeme přidávat další autobusové spoje,“ uvedl Scheinherr k výhodám.

Noční tramvaj. Ilustrační foto.
Fakt Kocourkov! Zaplatíte nám taxi? Cestující se zlobí kvůli omezení MHD v Praze

Jan Barchánek, který v DPP vede jednotku Provoz autobusů, míní, že podnik bude prvním provozovatelem tohoto typu trolejbusů v České republice. „Před jejich běžným nasazováním na linku číslo 119 nás ale nejdříve čeká jejich homologace pro provoz v ČR, což mimo jiné znamená bezzávadový nájezd předepsaného počtu kilometrů ve zkušebním provozu bez cestujících – a pak i s nimi,“ vysvětlil, co se chystá. „Předpokládáme, že bychom s homologací mohli začít na podzim roku 2022, pokud nenastanou komplikace v průběhu veřejné zakázky nebo dodávky,“ plánuje Barchánek. S plným nasazením velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů na linku 119 pak také on počítá na jaře 2023 – přičemž očekává, že v té době už bude koho vozit; věří, že nynější koronavirový propad poptávky po letecké dopravě se stane minulostí.

Chystaný nákup velkých trolejbusů pro Prahu

- Minimální požadovaná délka velkokapacitních trolejbusů je 23, maximální 25 metrů, s kapacitou 40 – 55 sedadel pro cestující, konstrukční rychlostí alespoň 70 km/h, garantovaným dojezdem vozidel na baterie minimálně 11 km a životností akumulátorů minimálně 60 měsíců nebo 450 tisíc odjetých kilometrů.
- DPP předpokládá průměrný roční nájezd trolejbusů 90 tisíc kilometrů. Bude je primárně nasazovat na linku číslo 119 (Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla Praha).
- Nabíjení trolejbusů bude zajišťovat dvoupólová technologie z instalované nabíjecí troleje, kterou DPP postaví na obou obratištích: jak na Nádraží Veleslavín, tak na letišti a na zhruba polovině trasy linky číslo 119 (od Nádraží Veleslavín po Terminál 3). V úseku mezi Terminálem 3 a konečnou na letišti budou trolejbusy využívat energii z akumulátorů.
- Samozřejmostí je vybavení vozidel podle Standardů kvality Pražské integrované dopravy (k nimž patří mimo jiné informační systém, klimatizace v prostoru pro pasažéry, dvě místa pro přepravu lidí na invalidním vozíku, kamerový systém – ale třeba i automatické počítání cestujících).

- Veřejnou zakázku DPP vyhlašuje formou jednacího řízení s uveřejněním (které je vedle přímo oslovených firem otevřeno všem výrobcům splňujícím technické a kvalifikační požadavky).
- Už loni na podzim se uskutečnila dvě kola předběžných tržních konzultací. V nich DPP oslovil přední výrobce trolejbusů, konkrétně společnosti Škoda Electric, SOR Libchavy, Ekova Electric, Solaris, Van Hool, švýcarského výrobce Carrosserie HESS a tureckou společnost Bozankaya. Předběžných tržních konzultací se aktivně zúčastnily společnosti Škoda Electric, Solaris, Van Hool, Carrosserie HESS a Cegelec.
- Při výběru dodavatele bude DPP posuzovat šest hodnoticích kritérií ve vazbě na náklady během celého životního cyklu vozidla. Hlavním bude nabídková cena za vozidlo s přihlédnutím k jeho kapacitě (s vahou 50 %); dalšími kritérii budou délka záruky, průměrné roční náklady na předepsanou údržbu, průměrné roční náklady na mimozáruční a pozáruční servis, náklady na náhradní trakční akumulátor a průměrné roční náklady na podporu a rozvoj odbavovacího a informačního systému a funkcí energetického managementu vozidla.
- Aby mohl dodavatel podat nabídku, musí splňovat požadovanou technickou kvalifikaci, která spočívá v předložení seznamu alespoň dvou realizovaných dodávek minimálně pěti nízkopodlažních bateriových kloubových trolejbusů, homologovaných pro kteroukoliv členskou zemi Evropské unie.

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy