Údaje nijak nekomentovali; předseda klubu Zdeněk Štefek pouze poznamenal, že závěry si každý může udělat sám. „Fond hejtmana není zaměřen na rovnoměrný rozvoj kraje; některé okresy dostávají znatelně více než jiné,“ poznamenal. Na otázku Deníku, zda má výhrady ke konkrétní podpoře některých akcí, však zavrtěl hlavou; zveřejněná čísla komunisté jen předkládají k zamyšlení. Štefek uvedl, že v minulosti byla pravidla pro rozdělování peněz odlišná: pro jednotlivé okresy byly určeny stejné sumy.

Dnes je situace jiná. Přehledný graf na první pohled ukázal, že jednoznačně nejvyšší podporu získalo Benešovsko, z odstupu následované Nymburskem a Příbramskem (a na chvostu se naopak ocitly Rakovnicko, Mělnicko a Kolínsko). Je přitom známo, že právě na Benešovsku bydlí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO); v radě města Benešov působí společně se sociálními demokraty a dalšími členy ANO.

Během jednání zastupitelů hejtmanka reagovala – a rázně se ohradila proti tomu, co by snad mohl někdo dedukovat. Za souhlasného přitakávání některých zastupitelů (a to i v opozičních řadách) zdůraznila, že při rozdělování dotací se neuplatňuje stranický ani regionální klíč. „Nepřihlížím k tomu, jestli je to Benešovsko, Nymbursko či Kolínsko,“ upozornila hejtmanka. U příspěvků přidělovaných se souhlasem rady podle jejích slov rozhoduje jen to, zda projekt, jehož pořadatelé o podporu žádají, vyhovuje stanoveným kritériím. Jediné omezení, které se uplatňuje, zní: příspěvek nedostanou žadatelé na uskutečnění záměru, který již předtím neuspěl v jiném dotačním programu kraje.

Radní pro oblast školství Jan Skopeček také upozornil, že při hodnocení podpor z hejtmanského fondu nelze vidět jen přidělené částky. Je třeba brát v potaz i to, kolik žádostí z kterého okresu přichází a jak velký podíl je těch odmítnutých.

Příspěvky z Fondu hejtmana Středočeského kraje k 1. 9. 2017
Benešovsko 2 039 500 Kč
Berounsko 786 210 Kč
Kladensko 1 306 000 Kč
Kolínsko 691 000 Kč
Kutnohorsko 917 400 Kč
Mělnicko 595 500 Kč
Mladoboleslavsko 1 127 000 Kč
Nymbursko 1 503 800 Kč
Praha-východ 705 500 Kč
Praha-západ 748 000 Kč
Příbramsko 1 490 000 Kč
Rakovnicko 580 000 Kč

Zdroj: Klub zastupitelů Středočeského kraje za KSČM