Nejde jen o zahnání hladu

Jídlo poskytované zdarma má školákům i předškolákům žijícím v chudých poměrech nejen zajistit jídlo, ale také pomáhat s jejich začleněním do kolektivu – nebudou totiž muset říci ostatním čau, když se jde do jídelny, jen z toho důvodu, že rodiče nenašli peníze na to, aby jim stravování ve škole zaplatili.

Peníze na projekt „obědů do škol“ získá kraj z Operačního programu potravinové a materiální pomoci – tedy z prostředků Evropské unie. Do programu bezplatného stravování pro děti, které to potřebují, se již přihlásilo 46 středočeských škol. Mezi těmito žadateli o dotaci jsou tři gymnázia, 17 základních škol, osm mateřských škol – a 18 žadatelů, kdy základní škola a mateřinka tvoří jeden celek, upřesnil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). „Tyto školy by měly v rámci druhého pololetí zajistit bezplatné stravování pro zhruba 780 dětí,“ připomněl. Pro zmiňovaných 46 škol bude podle jeho slov potřeba celkem 2,2 milionu korun.

Za věc, která může být užitečná a představovat vítanou pomoc, označila zajištění bezplatné stravy pro potřebné samoživitelka Jana. Sama má zkušenost, jak je při výchově dcery třeba obracet každou korunu – a dokonce prý slyšela o ženě, jež své dítě přesvědčovala, že si do školy nosí hlavně to, co vyroste na zahrádce, kvůli alergii na lepek – a ne kvůli penězům.

„Je to ale třeba dobře organizovat,“ upozornila Jana s tím, že děti umějí být kruté – a kdyby se dozvěděly, že někdo dostává najíst zadarmo, snadno by mu to daly pocítit. „Stejně jako je na tom ten, kdo nemá mobil ze včerejší reklamy, džíny s dírami na místech, kde se to zrovna nosí, nebo boty s tím správným logem,“ poznamenala paní Jana. Radí také, že je třeba dobře promyslet pravidla. „Aby se nestalo, že některým skupinám se příspěvek vyplatí automaticky a jiní se k němu nedostanu, když by ho třeba potřebovali víc,“ podotkla. Tohle však nemá být problém – při přípravě projektu obědů do škol lze vycházet z úspěšných zkušeností z jiných krajů.

Budou třeba noví úředníci

Třebaže kraj v rámci projektu nebude nic platit ze svého rozpočtu, agenda spojená s bezplatnými obědy si vyžádá změny na krajském úřadu. Odbor řízení dotačních projektů bude personálně posílen – a novinka se dotkne i činnosti několika dalších odborů: školského, finančního, legislativně-právního i odboru bezpečnostního ředitele.

Zapojení do projektu „obědů do škol“

- Cílem je zajistit bezplatné školní stravování dětem z mateřských škol a žákům základních škol (případně i žákům víceletých gymnázií) ze sociálně slabých rodin
- Ve středních Čechách, kde projekt odstartuje v druhém pololetí nynějšího školního roku, by se podpora mohla týkat až 5510 dětí, které žijí v rodinách s nárokem na dávky v hmotné nouzi
- K tomu, aby dítě mohlo získávat stravu bezplatně, je potřebné, aby se jeho škola do projektu přihlásila
- Vytvářením seznamu dětí, které splňují podmínky pro zapojení do projektu, ani informováním jejich rodičů se školy nemusí zabývat (postarají se o to úředníci – ve spolupráci krajského úřadu a úřadu práce)
- Peníze na proplácení školní stravy rodina vůbec nedostane do ruky; úřady je pošlou přímo škole

Bezplatné školní stravování pro děti ve věku 3 až 15 let ze sociálně slabých rodin, jež se ocitly v hmotné nouzi:

- Mateřské školy: jedno hlavní jídlo a dvě jídla doplňková včetně pitného režimu po celou dobu pobytu ve školce
- Základní školy (a víceletá gymnázia): oběd – polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj, případně doplněk (salát, dezert nebo ovoce)
- Rozpočet na jedno dítě činí podle zkušeností z již běžících projektů v jiných krajích na jedno dítě 5400 korun na školní rok (2700 Kč na pololetí)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje