Soutěž pro dobrovolné hasiče „Kozel odměňuje nejhezčí hasičskou zbrojnici" připravil Velkopopovický Kozel ve spolupráci s Deníkem. Nejvíce hlasů, celkem 4241, získala hasičská zbrojnice SDH Petroupim. Na druhém místě skončilo SDH Střemy a třetí místo patří dobrovolným hasičům z Vranova.

„Děkujeme všem dobrovolným hasičům, kteří se soutěže zúčastnili i všem, kteří dali nejhezčím zbrojnicím svůj hlas. Soutěž splnila svůj účel připomenout veřejnosti a odměnit obětavou a nezištnou práci dobrovolných hasičů nejen při ochraně majetku a zdraví občanů, ale taky při pořádání nejrůznějších kulturních či společenských akcí v obcích," řekl manažer značky Velkopopovický Kozel Luděk Baumruk.

Zbrojnice - důležitá součást obce

Hasičská zbrojnice vznikla v Petroupimi v roce 1930. „V 80. letech vyrostl v obci víceúčelový dům s novou hasičskou zbrojnicí a obecním úřadem. Stará zbrojnice však i nadále tvoří důležitou součást obce. Původní nápis a znak na ní namaloval vrchní strážmistr Bohumil Peluňka," popsal historii zbrojnice starosta petroupimského sboru Miloš Kovář.

Začátek působení sboru se datuje od 10. ledna 1892 a hned v květnu si pořídili stříkačku za 600 zlatých. Poprvé zasahovali hasiči u požáru v roce 1905, kdy hořelo obecní stavení. Aktuálně má sbor 81 členů, z toho 23 žen. Hlavní náplní petroupimských hasičů je ochrana majetku a zdraví spoluobčanů, úklid obce a jejího okolí, údržba techniky a zbrojnice a pořádání kulturních akcí a soutěží.

Velkopopovický Kozel a program Hasičský rok s Kozlem odměňuje dobrovolné hasiče a jejich poctivou práci již 10 let. Informace o výhodách věrnostního programu Hasičský rok s Kozlem a registraci nových sborů najdou dobrovolní hasiči ZDE.

Starosta SDH Petroupim Miloš Kovář odpovídá…

Zajímavá skutečnost vztahující se k hasičské zbrojnici nebo k hasičskému sboru?

Na hasičskou zbrojnici jsme připevnili pamětní desku se jménem Josefa Velebila. Ten byl v průběhu druhé světové války okresním velitelem hasičstva. Kvůli odbojové činnosti byl zajat a uvězněn v Terezíně. Po skončení války zemřel na následky věznění v benešovské nemocnici.

Nejobtížnější zásah dobrovolných hasičů z Petroupimi?

Díky preventivním opatřením sboru hoří v našem katastru málokdy. Mezi nejtěžší patřily výjezdy k hořícímu seníku před několika lety. Pravidelně však řešíme zaplavené komunikace a sklepy.

Nejbližší aktivita SDH Petroupim?

Momentálně se chystáme na pálení čarodějnic a v červnu plánujeme soutěž v netradičních hasičských disciplínách s názvem „Ohni zmar".

Vlastnosti správného dobrovolného hasiče?

Velmi přesně to vystihuje "Hasičské desatero" našich předků. Ve zkratce popisuje správného dobrovolného hasiče takto: Je spolehlivou oporou kolektivu, připravený ochotně a nezištně pomáhat lidem, kteří to potřebují nejen skutkem, ale i radou.