Záměr začleňovat obecní přívozy do systému Pražské integrované dopravy (PID), který loni v létě ohlásil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), stále platí, potvrdil Deníku Oldřich Buchetka z krajské organizace IDSK – Integrovaná doprava Středočeského kraje. O tom, že se tyhle plány mají změnit v realitu, rozhodli loni v červnu krajští zastupitelé.

Osm míst na třech řekách

Významné převozní lodě ve středních Čechách by měly napodobit hlavní město, kde jsou přívozy součástí městské hromadné dopravy. Integrace do PID, s níž se původně počítalo od roku 2020, se sice může posunout, ale k rozhodnutí se už schyluje. Alespoň to platí v případě osmi přívozů na velkých středočeských řekách. Zastupitelé jich sice k dalšímu sledování a jednání s radnicemi i provozovateli lodí loni určili jen sedm – dvě místa na Berounce, čtyři na Vltavě a jedno na Labi – avšak záhy se situace změnila. V Nymburce byla loni počátkem srpna z bezpečnostních důvodů stržena lávka přes Labe, jež měla stejnou konstrukci jako zřícená lávka v pražské Troji, a dočasně ji nahrazuje převozní loď; rázem se stala nejvytíženějším středočeským přívozem. Místní šetření bylo tudíž provedeno i zde.

Integrovat jen některé

Dosavadní průzkumy a jednání, na něž letos v červnu a červenci navázalo i vyhodnocení využívání přívozů místními obyvateli a návštěvníky kraje, vedly k rozdělení zkoumaných přívozů do tří skupin. Vhodné pro integraci do PID jsou ty, které plní dopravní funkci. „Kromě turistů převážejí část cestujících i do škol či zaměstnání, spojují řekou oddělené části města nebo obce, v některých případech navazují na další druhy dopravy,“ uvedl Buchetka s tím, že typickým příkladem je přívoz v Klecanech. K integraci se naopak nehodí přívozy, jež slouží výhradně výletnímu ruchu (či dokonce jsou samy turistickou atrakcí) – třeba přívoz v Branově. Třetí skupinou pak jsou dočasné přívozy (jako ten v Nymburce), u kterých ani navzdory dopravní funkci nemá smysl proces integrace zahajovat, protože beztak do dvou až tří let zaniknou.

Přívozy, u nichž právě vyhodnocované zkoumání potvrdí potenciál rozvoje v rámci PID, pomyslně postoupí do dalšího kola. Rada kraje, jíž radní Petrtýl po uzavření průzkumů předloží koncepční dokument o budoucím rozvoji středočeských přívozů, rozhodne o dalším postupu.

Případné zařazení přívozu do PID nejen umožní využívat jízdenky s možností přestupu na návazné autobusy či vlaky a předplatní kupony na Lítačce, ale především má zlepšit provázanost časů vyplutí s příjezdy a odjezdy vlaků nebo autobusů. Informace o plavbách i případných mimořádnostech bude možno vyhledávat stejně snadno jako v případě vlaků a autobusů. A v neposlední řadě dojde i na kontroly hlídající kvalitu služeb.

Místní šetření týkající se integrace přívozů
* Berounka:
- Branov-Luh – Nezabudice (Rakovnicko)
- Černošice-Mokropsy – Praha, Kazín (Praha-západ / hlavní město Praha) – do PID již byl zařazen, avšak poté, co poslanci vyřadili ze zákona Berounku jako vodní cestu, zůstává do odvolání mimo provoz

* Vltava:
- Klecany-Klecánky – Roztoky (Praha-východ)
- Lužec nad Vltavou – Vojkovice-Bukol (Mělnicko); po zamýšleném vybudování lávky pro pěší a cyklisty by se přívoz zřejmě měl stěhovat
- Máslovice-Dol – Libčice nad Vltavou (Praha-východ / Praha-západ)
- Úholičky – Husinec-Řež (Praha-západ / Praha-východ)

* Labe:
- Nymburk – funguje pouze dočasně jako náhrada za strženou lávku, a to do zprovoznění nově budované lávky
- Oseček (Nymbursko)

* Přívozy na přehradách (Stará Živohošť – Nová Živohošť) ani malé přívozy na Sázavě (Kamenný Přívoz – Žampach; Senohraby – Zlenice) či některé lokality na Vltavě (Vrané nad Vltavou – Strnady) nebyly do průzkumu zahrnuty

Zdroj: Integrovaná doprava Středočeského kraje