Jedlička oslovil mediky, studentky zdravotnických škol i občany. „Podle kvalifikace by nám mohli pomoci jak s ošetřovatelskou péčí, tak s pomocnými pracemi,“ nastínil svou představu. A přesně tak to funguje: v Rakovníku i jinde, kde je potřeba, se každý se zapojí podle svých možností a schopností.

Od dopravy po krmení

„Nyní u nás působí 12 dobrovolníků; mediků je osm,“ řekl Jedlička Deníku. S tím, že spektrum lidí, kteří se hlásí, je velmi rozmanité; nechybí ani vysokoškoláci s nezdravotnickým vzděláním. „Nejprve s nimi musíme promluvit, jakou mají představu, a to i časovou,“ připomněl. Pak se rozhodne o zařazení. „Někdo zajišťuje pomocné logistické práce jako třeba pomoc s dovozem jídla nebo s přesunem materiálu, někdo základní ošetřovatelské úkony – včetně krmení pacientů,“ konstatoval Jedlička. „Ano; i to někteří dělají,“ potvrdil.

Podobně hovořil i Pavel Hoffmann, zástupce ředitele Oblastní nemocnice Kolín, kde nyní působí také 12 dobrovolníků. Tlumočil informace hlavní sestry Ireny Šandové, podle níž zastávají pomocné práce při ošetřování pacientů – a i zde někteří pomáhají krmit. „Jací lidé se hlásí, je velmi různorodé, a to i věkově a také z hlediska kvalifikace; někdy se přihlásí i bývalí zaměstnanci,“ poznamenal zástupce ředitele.

Jinde zatím nabídky dobrovolníků registrují a připravují se na jejich možné využití. To řekli Deníku mluvčí nemocnic v Kladně Hana Plačková či v Příbrami Martin Janota. „Nám zatím hodně pomáhají studentky střední zdravotnické školy, které běžně chodí na praxi,“ upřesnil Janota. „Při jarní vlně, kdy nikdo nevěděl, co bude, se přihlásilo několik desítek lidí. Jejich kontakty máme v databázi, ale zatím je nebylo třeba aktivovat,“ konstatoval. S vysvětlením, že zvládat situaci vlastními silami pomohlo i omezení neakutních operací. Už v řádu několika dnů by však prý mohlo být všechno jinak.

V Kladně v současné době vypomáhají jako dobrovolníci studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. „Mediky vedeme zatím jen v evidenci – a o situaci a podrobnostech stále ještě jednáme,“ uvedla ve čtvrtek Plačková.

V Praze pomáhá hodně mediků

Zapojení výrazného podílu mediků Deník zaznamenal v pražských nemocnicích. Ve Fakultní nemocnici v Motole aktuálně vypomáhají 103 budoucí lékaři; studenti 2. až 5. ročníků, sdělila Deníku mluvčí Pavlína Danková. „Pomáhají nejvíc na odběrových místech, na covid jednotce, na pneumologické klinice – a napříč nemocnicí všude, kde je potřeba,“ uvedla.

Zapojení mediků do činnosti odběrového centra připomněla i její kolegyně z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Marie Heřmánková. Tam jich působí přes 80. „Dalších třicet až padesát poptáváme pro práci na klinikách,“ uvedla Heřmánková.

Medici, s nimiž nemocnice kontinuálně spolupracuje již od jara, jsou vedle odběrového centra nasazováni i v rámci základní ošetřovatelské péče a pomocných prací. Pracují na geriatrické klinice, interních klinikách i KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). Vedle studentů 2. až 6. ročníků lékařské fakulty by VFN podle Heřmánkové potřebovala i studenty jiných zdravotnických oborů: všeobecná sestra a zdravotnický záchranář.

Ve Fakultní nemocnici Královské vinohrady v současné době pracuje více než 150 mediků z 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.„Naše situace je momentálně personálně stabilizována,“ poznamenala mluvčí Tereza Romanová. Připouští však, že co platí dnes, nemusí být pravda i zítra: v průběhu času se vše může změnit. „A tím pádem počet požadovaných mediků také,“ uvedla Romanová.

Petra Horáková z hořovické nemocnice Deníku řekla, že s mediky spolupracovali v rámci první covidové vlny, kdy budoucí lékaři obsluhovali stany u vstupů do nemocnic jak v Hořovicích, tak v Berouně, obě zařízení mají stejného vlastníka.

Nyní je situace taková, že nemocnice znovu navazují kontakty. Vítaná je spolupráce s 15 studentkami střední zdravotnické školy, které vypomáhají na odděleních, kam běžně docházejí na praxi. A dobrovolníci z řad veřejnosti? I ti se hlásí; třeba lidé, kteří zůstali bez zaměstnání nebo voják z povolání. Nemocnice je zapisuje společně se záznamem, co by v případě potřeby mohli nabídnout. „Zatím je nebylo třeba využít – ale mohli by dělat třeba řidiče nebo na recepci obvolávat pacienty,“ připomněla Horáková.