„Dlouhodobě hledáme všeobecné a praktické sestry, sanitáře a další pomocný per-sonál. Máme desítky neobsazených míst. Postrádáme rovněž zdravotní záchranáře. Jde o dlouhodobý problém, který současná pandemie nijak výrazně neovlivnila,“ potvrdil mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Sulek.

Cílené nábory v zahraničí nemocnice neplánuje. „Soustředíme se spíše na náborové kampaně v rámci sociálních sítí a prostřednictvím našich webových stránek nebo ve spoluprací se středními zdravotními školami,“ vysvětlil Sulek.

Také nymburská nemocnice shání posily do zdravotnických týmů. „V souvislosti s plánovaným rozvojem nemocnice potřebujeme zejména sestry na jednotku intenzivní péče a na oddělení následné péče, lékaře internisty, intenzivisty a anesteziology,“ uvedla mluvčí nemocnice Aneta Šenová. V Nymburce uvítají i cizince, pokud mají aprobační zkoušku.

Do nemocnice v Městci Králové mají nastoupit na podzim dvě zahraniční zdravotní sestry, z Ukrajiny. „Potřebovali bychom lékaře i zdravotní sestry. V ideálním případě bychom otevřeli další oddělení následné péče,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Lucie Drobík Kolářová.

V Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi chybí především sestry. „Situace je stejná jako před covidem. Problém začíná být na ARO a na sálech, kde chybí specializované sestry. V příštích měsících budeme dělat větší nábor s motivačním bonusem, ale v Česku, nikoli v cizině,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Posily ze zahraničí ale Klaudiánova nemocnice neodmítá, podle Kopalové spolupracuje i s pracovní agenturou, která zprostředkovává zdravotní sestry z ciziny, nejčastěji z Ukrajiny.

Vývěska rakovnického úřadu práce dokládá, že nedostatek personálu řeší i tamní Masarykova nemocnice. Chybí tam především všeobecné zdravotní sestry, ale také lékaři na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nebo porodní asistentka.

Za křehkou označil personální situaci v kolínské a kutnohorské nemocnici ředitel Petr Chudomel. Týká se to podle něho lékařůi sester. Nábory v zahraničí ale vedení nemocnice neplánuje.

Personálně nejvíce v krizi je aktuálně Městská nemocnice v Čáslavi. Ani tam ovšem není na vině pandemie, ale vyhrocené vztahy uvnitř nemocnice, které vedly k řadě výpovědí. Nyní tam chybí několik sester a primář oddělení kardiologie a rehabilitace, odchází i primář interního oddělení.