Nárůst míry nezaměstnanosti ve srovnání s červnem dosáhl v kraji 0,14 procenta, což může působit zdání, že dopady koronavirové krize se zatím z pohledu zaměstnanosti nejeví příliš dramaticky; v meziročním srovnání už rozdíl vynikne víc. Proti stejnému období loňského roku úřady evidují zvýšení o 0,93 procentního bodu; bezmála o celé procento. Celkově podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji aktuálně dosahuje 3,32 procenta. Je to půl procenta pod celostátním průměrem, který na konci července představoval 3,83 procenta.

Areál nemocnice v Kutné Hoře
Léta prodělků jsou pryč, nemocnice hospodařily v plusu

Nadále platí, že mezi jednotlivými regiony existují výrazné rozdíly. Nejvyšší nezaměstnanost hlásí Kladensko, a to na úrovni 4,56 procenta. Nad čtyřprocentní hranici se ještě vyšplhaly Kolínsko, Nymbursko a Příbramsko. Naopak pod třemi procenty se drží nejen Praha-východ (2,01 procenta) a Benešovsko (2,34) – ty figurují i v pětici okresů s nejnižším podílem nezaměstnaných v rámci celorepublikového srovnání – ale ještě Mladoboleslavsko a Praha-západ. Jak Praha-západ, tak Mladoboleslavsko se však současně nacházejí v celorepublikovém výčtu okresů, kde se z měsíce na měsíc nezaměstnanost navýšila nejvýrazněji.

Úřady práce ve středních Čechách na sklonku července evidovaly 62 837 volných pracovních míst. Největší převis poptávky po zaměstnancích tradičně hlásí Praha-východ: nyní s 19 301 pracovními posty. Neobsazeny přitom zůstávají nejen pozice pro pracovníky bez kvalifikace, kteří často bývají i méně odměňováni. Neuspokojena leckdy zůstává i poptávka po lidech s odbornou specializací; dokonce se některým firmám stává, že pro nedostatek pracovníků musejí odmítat zakázky.

Červencová nezaměstnanost ve Středočeském kraji

Region Míra nezaměstnanosti Počet uchazečů (z toho nově hlášení) Evidovaná volná místa
Benešovsko 2,3 procenta   1 543 (293)   2 504
Berounsko 3,5 procenta   2 183 (350)   4 399
Kladensko 4,6 procenta   5 074 (678)   4 375
Kolínsko 4,2 procenta   2 842 (455)   3 795
Kutnohorsko 3,4 procenta   1 684 (295)   2 271
Mělnicko 4,0 procenta   2 971 (430)   4 657
Mladoboleslavsko 2,5 procenta   2 097 (403)    7573
Nymbursko 4,2 procenta   2 673 (451)   4 510
Praha-východ 2,0 procenta   2 473 (452)  19 301
Praha-západ 2,5 procenta   2 391 (423)   4 266
Příbramsko 4,1 procenta   3 109 (465)   4 263
Rakovnicko 3,1 procenta   1 158 (203)      923
Středočeský kraj 3,3 procenta  30 198 (4898)  62 837
Praha 3,2 procenta  27 405 (5216)  83 672
Česká republika 3,8 procenta 269 637 (43 894) 334 283


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje ke konci července 2020