Dostupný je například prostřednictvím odkazu 1url.cz/@cena_hejtmanky. Podmínkou je, aby kandidáti byli spojeni s krajem: ve středních Čechách se narodili, žijí zde – nebo se s krajem pojí jejich působení, život, dílo nebo činnost.

Cena hejtmanky představuje symbolické poděkování lidem, kteří pomáhají ostatním, ve vypjatých situacích se zachovali hrdinsky, reprezentují kraj nebo se zasloužili o jeho rozvoj a díky aktivnímu přístupu k životu představují příklad pro ostatní. Není spojena s finanční odměnou; loni držitelé obdrželi pamětní listy a skleněné plastiky připomínající jejich ocenění.

Vyhlášení výsledů se chystá na 12. prosinec. Vedle sedmi kategorií známých už z loňska bude letos nově vyhlášena ještě cena veřejnosti. Tu získá osobnost, která dostane největší podporu v elektronickém hlasování.

„Chtěli jsme nominované a jejich příběhy ještě více představit. Proto bude o každém kandidátovi, samozřejmě s jeho souhlasem, zveřejněn medailonek na facebooku nebo na krajském webu s možností udělit mu hlas,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). To je důvodem, proč je podmínkou nominací i podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

O držitelích ocenění v tradičních kategoriích bude rozhodovat hodnoticí komise složená z krajských radních, zástupců politických klubů ve středočeském zastupitelstvu a odborníků z jednotlivých oblastí.

Cena hejtmanky Středočeského kraje 2019
* Sedm tradičních kategorií:
- Hrdinský čin
- Společenská odpovědnost
- Kultura
- Sport
- Vzdělávání, věda a výzkum
- Pracovník veřejného sektoru
- Podnikatel / podnikatelka

* Cena veřejnosti – podle internetového hlasování pro nominované osobnosti

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje