„Bude navazovat na cyklostezku vedoucí z Prahy-Stodůlek přes Jinočany, Chrášťany, Rudnou, Drahelčice až do rekreační oblasti Křivoklátské lesy a údolí Kačáku,“ odkázal radní na okolí obce Nenačovice na Berounsku podél říčky Loděnice; právě ta bývá v řeči místních i trampů nazývána Kačákem. To podle obce Kačice na Kladensku, kudy také protéká. Petrtýl se těší, že se tak zlepší propojení hlavního města s významnou rekreační oblastí.

Radní počítá s tím, že budoucí vyznačená trasa by měla v maximální možné míře využívat polní cesty a méně významné nefrekventované silničky, které jsou vesměs v majetku obcí. Důležité je vyvést cykloprovoz mimo silnice přetížené automobilovou dopravou.

„Návrh cyklostezky byl již zapracován do návrhu nového územního plánu města Rudná a v nejbližší době bude zapracován do návrhu územního plánu obce Drahelčice,“ připomněl radní Petrtýl územní plánování na Praze-západ. Konstatoval, že záměr se také shoduje s dlouhodobými koncepcemi rozvoje cyklistiky ve středních Čechách.

Co přesně by se mělo udělat, kde a za kolik, by mělo vyplynout právě z chystané studie proveditelnosti. Bezprostředně po jejím dokončení se počítá s přípravou dalších „papírových“ podkladů nezbytných k tomu, aby i v krajině mohlo být vidět, jak se úmysly mění ve skutečnost, kterou jezdci na kolech ocení. Konkrétně má následovat příprava dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.