Chystá se výstavba silnice druhé třídy, jež by se měla stát součástí takzvaného aglomeračního okruhu určeného k objíždění Prahy (nemá nic společného s Pražským okruhem; stěžejní součástí je silnice II/101). Na rozdíl od dřívějších plánů, proti kterým obce vystupovaly s halasným nesouhlasem, má vést jinudy.

Podle vyjádření náměstka hejtmanky s kompetencí pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery (ČSSD) má tato stavba (společně s další, samostatně připravovanou stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou) zajistit propojení dálnic D7 a D8. „A tím i další kapacitní propojení obou břehů Vltavy. Komunikace by měla také fungovat jako doprovodná v případě havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy,“ připomněl Petera, že souvislost s Pražským okruhem neboli dálnicí D0 přece jen existuje: má nabídnout alternativu pro případ, že se na D0 vyskytnou problémy.

V souvislosti s chystaným záměrem nazvaným Přeložka silnice II/240 (R7 – D8) – úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy číslo II/101 se radní rámci posuzování vlivu na životní prostředí (jde o takzvaný proces EIA) přiklonili k jedné z navrhovaných možností vedení trasy. Ty se označují jako varianty označené A, B – plus podvarianta B1. „Z několika důvodů preferujeme variantu B. Mezi tyto důvody patří například to, že přinese největší snížení dopravní zátěže dotčených komunikací, lepší plynulost provozu a větší bezpečnost,“ připomněl v pondělí Petera v roli experta na dopravu. Zdůraznil dále, že jako nejvhodnější se béčko ukazuje i z hlediska vlivu na zdraví a změn hlukové zátěže.

„Varianta A je původní variantou předloženou v oznámení EIA, nerespektuje požadavky obcí – a je dnes již překonaná variantou B,“ upřesnil náměstek Petera. V té souvislosti připomněl, že se radní zabývali doplněnou dokumentací k chystanému stavebnímu záměru – a odsouhlasili ji.

Obce, jichž se má výstavba spojnice D7 a D8 dotknout:

- Číčovice
- Dolany
- Holubice
- Chvatěruby
- Kněževes
- Kozomín
- Kralupy nad Vltavou
- Lichoceves
- Postřižín
- Středokluky
- Svrkyně
- Tuchoměřice
- Tursko
- Velké Přílepy
- Zlončice

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje