Nebudou to však už takové kotlíkové dotace jako dřív. Z čerstvého usnesení krajských radních plyne, že na rozdíl od minulých tří výzev už se peníze z Operačního programu Životní prostředí nebudou nabízet každému majiteli nemovitosti, který si o ně řekne: půjde o program zaměřený na nízkopříjmové domácnosti. Převážně tedy má být určen lidem v důchodu a sociálně slabým. Další zájemce o příspěvek kraj odkazuje na dotační program Nová zelená úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí.

Zájemců se hlásí přes tisíc

Náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN) ví zatím o půl druhém tisíci žadatelů vyhovujících novým podmínkám, kteří by měli o kotlíkové dotace zájem. Plyne to alespoň z vyplněných dotazníků, jejichž prostřednictvím kraj oslovoval veřejnost od listopadu. „Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme zjišťovali zájem o dotaci z řad této cílové skupiny. Na konci února je zaregistrováno patnáct set zájemců; předpokládáme však, že se po otevření výzvy přihlásí ještě více žadatelů,“ konstatoval Michalik.

Ucházet se o příspěvek budou moci lidé ze skupiny obyvatel kraje, pro niž je program určen, kteří se rozhodnou vyměnit starý uhelný kotel s ručním přikládáním za nový zdroj: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu – ten může být jak automatický, tak s ručním přikládáním – nebo plynový kondenzační kotel. Dá se nicméně předpokládat, že po citelném zdražení zemního plynu i v reakci na aktuální debaty o možnosti „odstřihnout se“ od jeho dodávek z Ruska bude o pořízení nového topení na plyn uvažovat asi málokdo.

Důležité pro získání dotace také je, že původní kotel musí být skutečně starý; takový, který patří mezi ty nejsmradlavější: s emisní třídou 1 nebo 2; nikoli lepší. Jestliže se dříve hovořilo o odhadech, že ve středních Čechách jich může ještě být v provozu i kolem padesáti tisíc, Michalik nabízí aktuální poznatky ze statistických šetření: „Podle nich je ve Středočeském kraji stále několik tisíc nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.“

To se nicméně s předchozími údaji nemusí vylučovat. Hodně starých kotlů zmizelo už díky předchozím výzvám kotlíkových dotací; jen v té třetí bylo zatím schváleno 7,8 tisíce žádostí. A do modernizace vytápění se leckteří majitelé domů pustili i bez dotací: moderní zdroje jsou nejen ekologičtější, ale také je jejich používání podstatně pohodlnější. Na druhou stranu zůstali někteří domkáři zaskočeni tím, jak choulostivé moderní technologie mohou být: pokud dočasně vypadnou dodávky elektřiny – třeba po vichřici – je najednou problém i s topením.

Zákaz starých kotlů od 1. září

Staré kotle 1. a 2. emisní třídy (stejně jako kotle zakoupené před rokem 2003, kotle bez vyznačení emisní třídy nebo topidla vlastní výroby) má být zakázáno používat již na podzim; od 1. září letošního roku. Zatím to platí, i když v době, kdy se téměř za humny začalo válčit a nad dodávkami paliv z Ruska visí otazník provázený i vykřičníkem, nemusí být jisté vůbec nic. Ostatně už v minulosti se objevovaly úvahy, že s vymáháním zákazu provozu starých kotlů (nesplňujících požadavky na emisní třídu 3 a vyšší) to alespoň zpočátku nemusí být tak horké, jak zákon káže: i pokud bychom ponechali stranou všechny aktuální nejistoty dnešní turbulentní doby. Zajistit potřebné výměny se zdá přesahovat kapacit firem, které tyto práce nabízejí – stejně jako se jeví problematicky možnost kontrolních orgánů nějak plošně kotle rychle zmapovat (to by asi šlo udělat až po vyhodnocení záznamů o revizích). Zatím nicméně platí, že uložení pokuty se po 1. září mají vyhnout ti majitelé rodinných domů, kteří sice výměnu kotle nestihli provést, ale stačili alespoň zažádat o dotaci. Ostatním vlastníkům starých kotlů pokuty hrozit mají – a to i v řádu desítek tisíc korun.

Kdo bude moci nově žádat o kotlíkové dotace
- Oprávněnými žadateli budou lidé s nízkými příjmy: pokud průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.
- Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi oprávněné žadatele zahrnuty také domácnosti, jejichž všichni členové ke dni podání žádosti o podporu pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu), případně je žadatel (a rovněž další eventuální spoluvlastníci nemovitosti) nezletilý nebo student denního studia do 26 let.
- Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje