Ústav zdravotnických informací a statistiky, který data pro ministerstvo připravuje, od přelomu února a března, kdy sledování vývoje pandemie začalo, zaznamenal ve středních Čechách celkem 65 549 lidí s laboratorně potvrzeným onemocněním; především mezi dospělými v produktivním věku (v rozmezí mezi 35 a 54 lety).

Jako vyléčené eviduje 54 716 z nich; za středu nově připočítal 67 osob. Úmrtí spojovaných s koronavirem zaznamenává 792; během středy přibyl jediný zesnulý. V průběhu předchozích sedmi dnů se přitom počty zaznamenaných úmrtí v kraji pohybovaly od šesti do dvaadvaceti.