Nyní je značení na pořadu dne opět, plyne z pondělního sdělení mluvčí hejtmanství Martiny Kemrové.

Tisícovka nových značek

„Středočeský kraj v současnosti vyznačuje žlutými značkami nové cyklotrasy, které zlepší orientaci cyklistů při vyhledávání kulturních a jiných zajímavých cílů a při cestách mezi Středočeským krajem a Prahou,“ konstatovala mluvčí. S tím, že odbočky k expozičním objektům ve správě kraje přibývají i na již značených a využívaných cyklotrasách. „Značky se doplňují i na hranici Středočeského kraje a Prahy, aby na sebe značení cyklotras lépe navazovalo,“ upozornila Kemrová. A z jejích slov vyplynulo, že projekt se rozjíždí ve velkém: „V rámci této akce bude instalováno více než tisíc kusů nového svislého dopravního značení pro cyklisty – a další stovky stávajících značek budou upraveny.“

Přikyvuje krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). „V okolí hranice našeho kraje a Prahy je v tuto chvíli značení již hotové. Práce na značení odboček k expozičním objektům Středočeského kraje ještě stále probíhá,“ připomněl. S tím, že hotovo by mělo být do konce října. Cyklisté tak nové značení plně docení zřejmě až na jaře; v nové sezoně. Celkově se jedná o vyznačení 86 kilometrů nových cyklotras a nasměrování výletníků na kolech k 53 expozičním objektům. Které to budou, vybíral odbor kultury krajského úřadu.

Cíle jsou rozmanité

Značení cyklistům ukáže třeba v Kutné Hoře cestu k Českému muzeu stříbra a Galerii Středočeského kraje, v Berouně do Geoparku Barrandien v Muzeu Českého krasu – nebo do Regionálního muzea s vinařskou expozicí v Mělníku. K turistickým atraktivitám vzdálenějším od nynějších cyklotras vzniká několik nových úseků. „Například k Památníku Josefa Lady je to nová trasa ze Senohrab do Hrusic, ke zpřístupněným štolám po těžbě zlata v Posázaví vznikla nová cyklotrasa 19E z Jílového až k jezu Žampach na Sázavě nebo k Muzeu zlata v Novém Kníně byla vyznačena cyklotrasa 308A o délce osmi kilometrů,“ nabízí Kemrová konkrétní tipy. Dále zve k nově vyznačené odbočce cyklotrasy 0017 okolo Kladna k Hornickému skanzenu Mayrau ve Vinařicích či na novou odbočku z tras 201 a 8185 k Muzeu T.G.M v Lánech.

Nové značení cyklotras na pomezí Prahy a Středočeského kraje zase nabízí třeba výlet z jihovýchodního okraje Prahy k jevanským rybníkům a do rezervace Voděradské bučiny nebo zlepší jejich orientaci v nově zastavěném území mezi Průhonicemi a Vestcem. „Za severním okrajem Prahy převede cyklisty nové trasy přes Zdiby dolů k Vltavě nebo k Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech,“ nabízí Kemrová další tip.

Nové značení se objevuje nejen v terénu, ale díky předaným digitálním datům už tyto trasy nabízejí také mapové servery i aplikace. Podklady dostali také vydavatelé turistických map.