„Vynasnažím se, aby SCCR rozvíjela své marketingové nástroje a ve větší míře spolupracovala s destinačními managementy i významnými turistickými cíli, se kterými se primárně zaměří na tvorbu produktů cestovního ruchu,“ slibuje Kulhánek spolupráci krajské organizace nejen při propagaci atraktivit v různých koutech středních Čech, ale i při vytváření rozmanitých návštěvnických nabídek a jejich obchodním uplatnění.

Z výběrového řízení na delší dobu neobsazený ředitelský post vzešel Kulhánek jako nejvhodnější z osmi přihlášených uchazečů, které posuzovala komise složená ze zástupců krajského úřadu i odborné veřejnosti. Jeho nástup má přinést jistotu po delším období, kdy centrála, jež je příspěvkovou organizací kraje, zůstávala navzdory několika vyhlášeným konkursům bez řádného vedení už od února loňského roku.

Pověřena vedením byla poslední dobou vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje Lucie Kaiserová – a také Kulhánek se z pozice vedoucího oddělení marketingu podílel na přijímaných rozhodnutích. Rovněž tuhle zkušenost výběrová komise vnímala jako jednu z předností: je s organizací a jejím chodem obeznámen, a to v roli jednoho z klíčových zaměstnanců.

Krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) u něj dále oceňuje „dobrou orientaci ve struktuře cestovního ruchu, dobré jazykové znalosti a schopnost přemýšlet o nastolených problémech“. Dnes 30letý Kulhánek původně před pěti lety nastoupil na pozici projektového specialisty pro sociální sítě.

close Nový ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek (na snímku zcela vpravo) byl na prezentacích novinek v cestovním ruchu k vidění už v jarních měsících - tehdy v roli vedoucího oddělení marketingu SCCR. info Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje zoom_in Nový ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek (na snímku zcela vpravo) byl na prezentacích novinek v cestovním ruchu k vidění už v jarních měsících - tehdy v roli vedoucího oddělení marketingu SCCR.

Středočeská centrála cestovního ruchu plní funkci marketingového a destinačního managementu regionu střední Čechy. Podílí se na tvorbě turistické nabídky ve spolupráci s oblastními destinačními managementy, usiluje o maximální využití turistického potenciálu regionu a na domácím i zahraničním trhu propaguje a prezentuje region.

Součástí SCCR je filmová kancelář, která láká filmové produkce k natáčení na atraktivních místech – a zajišťuje jim i bezplatnou pomoc během příprav či při vlastním filmování nebo při zprostředkování kontaktů na další partnery. Ke klíčovým informačním kanálům na internetu patří web strednicechy.cz a prezentace na facebook.com/destinacestrednicechy.

SCCR vznikla na jaře 2017, filmová kancelář je její součástí od roku 2019. V minulosti postupně překvapilo několik odchodů ředitelek načasovaných do období přelomu zimy a jara, tedy do období příprav propagace pro nadcházející sezonu. Naposledy byl nečekaný odchod ředitelky, na jejíž nástup se po výběrovém řízení čekalo měsíce, už po několika dnech strávených ve funkci.