Schválení potřebných peněz potvrdil starosta Tomáš Mach. „Získání tohoto příspěvku je pro nás klíčové v otázce financování celé stavby. Díky tomu jsme zase o krok blíže k nové lávce, jejíž výstavba by mohla začít počátkem letních prázdnin,“ uvedl starosta. Radnice tak doplatí neuznatelné náklady stavby.

V tuto chvíli je nejdůležitější pro avizovaný termín začátku stavby, aby výběrové řízení proběhlo bez problémů a případných následných odvolání. „Konečná cena za celou realizaci díla bude známa až po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, které bude zakončeno elektronickou aukcí. Předpokládáme, že výsledek tohoto řízení a výběr prováděcí firmy bude znám koncem května,“ konstatoval mluvčí radnice Petr Černohous. Radnice již disponuje pravomocným stavebním povolením a hotovým projektem, odevzdány byly všechny stupně projektové dokumentace včetně dokumentace pro provádění stavby.

Po nové lávce projede i sanitka

Nová lávka bude široká čtyři metry a nově ji budou využívat cyklisté i pěší. V akutních případech po ní budou moci projet záchranáři, hasiči či policisté. Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze.

Vítězný návrh zpracovala firma Stráský, Hustý a partneři. Jejím jednatelem a zároveň autorem návrhu je projektant Jiří Stráský. Ten je autorem i té původní, která byla v srpnu 2018 stržena kvůli havarijnímu stavu, zejména korozi lan uvnitř konstrukce.

Stráský byl v únoru obžalován kvůli pádu trojské lávky, která byla prakticky dvojčetem té nymburské. O obžalobě informoval mluvčí státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. „V důsledku chyb v projektu a konstrukci lávky došlo k narušení ocelových lan korozí a při špatném vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedených opravách, které nevedly k zvýšení zatížitelnosti, došlo k jejímu zřícení,“ uvedl Cimbala.

Nymburská radnice však trvá na svém dřívějším prohlášení, že na stavbu nové nymburské lávky nebude mít žaloba na projektanta žádný vliv. Podle mluvčího radnice Petra Černohouse má vedení města kompletně hotový projekt a stavba je připravena. Navíc si město nechalo zpracovat posudek, který provedl Jan Vítek z ČVUT Praha, jenž se účastnil i soutěže o návrh. „Oponentní posudek se zabývá posouzením a připomínkami k celkové koncepci lávky, konstrukčním řešením, postupem výstavby navrženým projektantem a také statickým přepočtem konstrukce mostu. Jedná se v podstatě o odbornou kontrolu projekčních prací. Projekční práce jsou tedy hotovy,“ uvedl Černohous.