Na to, že kontrola práce silničářů je v nynějším volebním období – na rozdíl od dřívějška – nastavena dobře (a v případě, že by se ukázala jako nedostatečná, je možné další zpřísnění), poukázala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Její stranický kolega, radní pro oblast dopravy František Petrtýl, doplnil, že „určitým poučením“ je zjištění, jak dopadly práce dělané v době, kdy už nebyly ideální klimatické podmínky.

Rychle zlepšit silnice je drahé

„Kontrolujeme to – ano, někdy se to nepodaří; je tam lidský faktor. Ale my správu a údržbu silnic kontrolujeme,“ zdůraznila k činnosti správy silnic hejtmanka, přičemž se ohradila proti přílišnému zájmu opozice a novinářů. „Ti lidé jsou pod takovým mediálním tlakem, že se divím, že tam ještě někdo pracuje,“ poznamenala. Upozornila také, že kraj spravuje devět tisíc kilometrů silnic v regionu průjezdního charakteru, jejichž údržba je dlouhodobě podfinancovaná. Připouští, že ideální by bylo opravovat plošně celé úseky – na to však kraji peníze nestačí. Proto je pro střední Čechy příznačné „látání“ povrchu vozovek, byť se to řidičům nelíbí.

Na to, že peníze pro silničáře z krajského rozpočtu jsou v jednom balíku, z něhož se čerpá podle potřeby, upozornil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács. „Vždy se zůstatku dorovnáváme škody po zimě, aby se na úkor zimy nezhoršovala kvalita oprav silnic.

Ilustrační foto
Kotlíkové dotace mají být přístupnější i lidem s postižením

Navýšení znamená dorovnání

Další výdaje z rozdělení zůstatku loňského hospodaření se už obešly bez vážnějších polemik. Byť třeba v souvislosti s devíti miliony korun navíc pro Středočeskou centrálu cestovního ruchu došlo na vysvětlování, jak krajská turistická centrála funguje (a obzvlášť její filmová kancelář mající zajišťovat propagaci kraje spoluprací s produkčními společnostmi a vytvářením podmínek lákajících štáby k natáčení právě ve středních Čechách). „Centrála měla loni rozpočet 31 milionů korun, na podzim jsme schválili 21 milionů – a teď se to dorovnává k loňskému roku,“ vysvětlil radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Rozdělení 963,5 milionu korun ze zůstatku hospodaření Středočeského kraje v loňském roce
- 489 milionů korun na posílení investičních výdajů prakticky všech kapitol krajského rozpočtu
- 169,4 milionu korun na vyrovnání se společností Mladá RP, bývalým nájemcem pozemků v okolí letiště Boží Dar v někdejším vojenském prostotu u Milovic (náhrada za provedené demolice staveb)
- 100 milionů korun Správě a údržbě silnic Středočeského kraje na neinvestiční výdaje v rámci nápravy škod vzniklých na komunikacích druhé a třetí třídy během zimy
- 42,5 milionu korun pro oblast regionálního rozvoje: z toho například 10 milionů korun na založení nově zamýšleného Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury (pro podporu vodní turistiky a rekreační plavby), 9 milionů na navýšení rozpočtu Středočeské centrály cestovního ruchu či 6 milionů korun na pilotní projekt Venkov pro život 4.0 (zavádění moderních technologií na Jesenicku a Čistecku na Rakovnicku)
- 38 milionů korun do rozpočtové kapitoly Kultura a památkové péče: na finanční podporu akcí jako je například Kulturní léto ve Středočeském kraji, na koncepční podporu středočeských divadel či jednotnou propagaci příspěvkových organizací v oblasti kultury; také posílení programu pro poskytování dotací na obnovu památek určených ke společenskému vyžití o 10 milionů korun
- 30 milionů korun na posílení Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství (peníze na podporu budování vodovodů, kanalizací i vodních nádrží) + 1,8 milionu na přípravu vodovodního přivaděče podél trasy dálnice D3 (ve spolupráci s budoucím rozhodujícím investorem, společností Úpravna vody Želivka)
- 19 milionů korun na sociální účely: z toho například 5 milionů korun na nákup polohovacích lůžek, 5 milionů na protiskluzové nátěry, 3 miliony pro realizaci záměru senior pasů a rodinných pasů
- 5 milionů pro správu majetku na drobné energetické úspory
- 3 miliony na posílení kapitoly školství: zvláště na dorovnání nekrytého fondu investic příspěvkových organizací

Zdroj: náměstek hejtmanky Gabriel Kovács, Krajský úřad Středočeského kraje

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).
Z mateřské jsem zpátky, oznámila středočeská hejtmanka
Ilustrační foto
Ve sběru úsporných zářivek jsou Středočeši nejhorší v republice