Takzvané záštity poskytují představitelé rozmanitých institucí – přičemž obecně platí, že jde o morální podporu určenou časově ohraničeným událostem, zpravidla vyjádřenou prostřednictvím osobně podepsaného certifikátu. Jedná se poctu dané akci a její doporučení veřejnosti (jak té odborné, tak i široké), avšak neplynou z toho žádné další nároky.

Udělení záštity neznamená automaticky příslib osobní účasti na podpořené akci nebo zapojení do projektu ani poskytnutí finančního příspěvku či materiální podpory. Byť obojí je možné.

Pro kulturu i proti závislostem

Na poskytování záštity hejtmanka Pecková upozornila na sociálních sítích, kde se pochlubila nejen svou podporou kampaně Suchej únor (což je už tradiční celostátní výzva k tomu, aby lidé zůstali po celý měsíc bez alkoholu), ale i tím, že se osobně zapojuje. Dočasně se vzdá večerního posezení se sklenkou vína. Volí čaj.

Udělením záštity se však hejtmanka Pecková hlásí k podpoře rozmanitých počinů. Od kultury – na přehledu udělených záštit zveřejněném krajským úřadem figurují třeba vydání katalogu k výstavě v Galerii Středočeského kraje či dvořákovský hudební festival – až třeba pro protidrogovou prevenci; nechybí totiž ani záštita pro adiktologickou konferenci.

Záštitu však dostaly například také koňské slavnosti nebo den otevřených dveří na vojenském letišti, odkud běžně startují gripeny. Pokud jde o akce, většinou se jedná o ty léty prověřené, jejichž pořádání získalo krajskou záštitu (a někdy i další formy podpory včetně finanční nebo materiální) i v minulých letech.

To Deníku potvrdila i hejtmanka. S tím, že krajský úřad jí po příchodu do nové funkce předložil návrhy na udělení záštity těch aktivit, které byly podporovány už dříve či je hejtmanství velmi dobře zná – a ona je shledala užitečnými. „Jsou tradiční a udělení záštity si podle mě zaslouží,“ konstatovala.

Poznamenala také, že této formy podpory bude přibývat, a to už s jejím podstatně aktivnějším podílem na výběru. Žádosti o podporu právě touto formou přicházejí – a ne jen ojediněle. „Z těch už si vybírám já a zjišťuji si reference třeba na odboru kultury,“ vysvětlila Pecková, jak to nyní chodí.

Pomůže nová členka týmu

Podpora ze strany hejtmanky může být morální, ale i finanční prostřednictvím příspěvku z hejtmanského fondu. V tom chce Pecková nastavit nová pravidla – a má k tomu novou pomocnici. Poté, co s povolebním střídáním politiků ve vedení kraje odešla její předchůdkyně, už má vybranou novou vedoucí odboru kancelář hejtmanky.

„Je jí Kateřina Murlová,“ konstatovala. Připomněla, že nová šéfka kanceláře si přináší mimo jiné zkušenosti z ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílela na nastavování metodiky financování programů Evropského sociálního fondu. A telefonní seznam krajského úřadu potvrzuje, že nová vedoucí odboru absolvovala dvě vysoké školy – ukazuje to dvojí titul Mgr.

Záštity udělené hejtmankou Petrou Peckovou

- Vydání katalogu ke stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence (Galerie Středočeského kraje Kutná Hora) – GASK Kutná Hora

- Stavba roku 2021 – 29. ročník (celorepublikové) – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: celoroční; vyhlášení říjen 2021

- Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva Čáslav (21. základna taktického letectva Zvolenská – 21. základna taktického letectva Čáslav ve spolupráci s Jagello 2000, z. s.: 15. 5. 2021

- Czech Hotel Awards – Hotel roku 2021 (celorepublikové) – Czech Hotel Awards: celoroční; vyhlášení říjen 2021

- Suchej únor, 9. ročník (celorepublikové) – Suchej únor, z. ú.: únor 2021

- Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram, 52. ročník (příbramský region) – Dvořákovo Příbramsko, z. ú.: 20. 4.–8. 6. 2021

- Národní přehlídka koní Kinských a Slavnosti koní (Hřebčín a jezdecká škola Equus Kinsky Hradištko u Sadské) – Hřebčín a jezdecká škola Equus Kinsky Hradištko: 29. 8. 2021

- Naše město 1991–2021 (celorepublikové) – Festival Architecture Week Praha: září–říjen 2021

- Trilobit 2021 – slavnostní vyhlášení a předání audiovizuálních cen, 34. ročník (Beroun) – Český filmový svaz FITES, město Beroun a MKC Beroun: 23. ledna 2021

- Adiktologická konference, 12. ročník (Nesuchyně) – Magdaléna, o. p. s., a Vzdělávací institut Středočeského kraje: 13.–14. 5. 2021

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje