Navázat má druhá etapa výstavby obchvatu, kdy se bude jednat o novostavbu. Její trasa je projektována od nynějšího kruhového objezdu na „staré benešovské“ silnici II/603 kolem města k napojení na nynější silnici II/101. Její umístění lze přiblížit jako „vedení východním směrem jižně od zástavby Jesenice“.

Tyto práce v celkové ceně 127,8 milionu korun mají být hotovy do 15 měsíců. Alespoň za předpokladu, že je nepřibrzdí neočekávané překvapení – úvodní fází je totiž archeologický výzkum. Dokončení obchvatu pak završí ještě třetí etapa prací, jež by měla být hotová do čtyř let.

Už po dobudování druhé etapy by obyvatelé Jesenice měli pocítit významné zklidnění dopravy ve městě. Celek posléze poslouží k napojení oblasti na budoucí část dálnice D3.