Vzdělávací program pro ně připravily Vojenské lesy a statky(VLS) ve spolupráci s nadací Dřevo pro život. Na děti čekalo šest stanovišť, kde jim lektoři převážně z VLS představili, jak se lesníci o les musí starat - od sázení stromků, jejich výchovy, kácení, odvozu z lesa, také tahání s koněm a myslivosti. Děti si mohly samy sestavit malý dáreček, který si odnesly domů.