Po loňském úspěchu prvního ročníku, jehož ohniskem se stal skanzen ve Vysokém Chlumci, byl ten letošní o víkendu zahájen ve skanzenu v Přerově nad Labem. Menší akce nabízejí různé krajské instituce až do neděle.

„Památky lidového stavitelství jsou pozoruhodným dokladem řemeslného umu i estetického cítění předků – a současně představují významný krajinotvorný prvek, uplatňující se jako neodmyslitelná složka životního prostředí,“ pojmenoval Horčička to, co se často shrnuje do dvou slov: pocit domova. S tím, že akce chce upozornit vlastníky i veřejnost na hodnoty lidového stavitelství – a také posílit vědomí odpovědnosti za jeho uchování.