Právě v této věkové skupině by podle Pavlíka mohla zájem o očkování podpořit netradiční akce chystaná na počátek víkendu v příštím týdnu. Několik očkovacích míst v kraji rozjede 11. a 12. června Noc očkování neboli očkovací maraton, kdy tamní vakcinační týmy budou registrovaným zájemcům s řádně přiděleným termínem aplikovat očkovací látky doslova ve dne v noci: nejméně 24 hodin (a někde i déle).

Členové očkovacích týmů se však podle slov krajského koordinátora očkování Martina Poláka z mladoboleslavské nemocnice budou pravidelně střídat, a tak příchozí nemusejí mít obavy, že pokud na ně vyjde termín nad ránem, mohli by se snad setkat s pracovníky unavenými a ospalými.

Potvrzena je podle Poláka zatím účast tří očkovacích center: v Dobřichovicích na Praze-západ, Městci Králové na Nymbursku i přímo v Nymburce. Jedná se ještě o zapojení dvou dalších, avšak jejich týmy ještě musí vyhodnotit své možnosti (přičemž nejde jen o plány pro maratonský termín, beroucí v potaz mimo jiné i to, v jakém zřízení očkovací centrum působí, ale také je třeba myslet na budoucnost a umět naplánovat podání většího počtu druhých dávek za šest týdnů – byť už to nebude v maratonském režimu s očkováním i během noci).

Radní proto nechce jmenovat dřív, než bude všechno úplně jisté. Co naopak Pavlík nabízí bez zaváhání, je ujištění, že pro maraton bude k dispozici dostatek vakcín. To prý zaručuje už fakt, že akci udělil svoji záštitu; kdyby nebylo jisté, že všechno klapne, podle vlastních slov by tak nikdy neučinil.

Mladiství mohou přijít sami

Třebaže chystaný maraton láká nové zájemce o očkování, tempo vakcinace se ve středních Čechách mírně zpomaluje. Nesouvisí to s kapacitou očkovacích míst, ale s dostatkem očkovacích látek. Aktuálně stále platí, že do očkovacích center jsou rozdělovány pouze zásilky vakcíny Comirnaty od dodavatele Pfizer/BionNTech. Z 66 690 dávek dodaných v 22. týdnu je 58 procent určeno na první dávky a 42 procent na druhé; příště však druhé dávky mají převažovat s 57procentním podílem.

S tím souvisí mírné prodloužení čekacích dob. Od registrace k prvnímu očkování podle Pavlíkových slov kraji uplyne v průměru 10–14 dnů; skutečnost se však může lišit v závislosti na konkrétním očkovacím místě a aktuálním zájmu v jeho spádové oblasti. Obecně Pavlík radí volit pro urychlení spíše menší lokality, když nabízí jednoduchou logiku: na lidnatějším Kladensku či Mladoboleslavsku lze očekávat vyšší zájem, a tudíž i delší čekací doby.

Očkovací látky výrobců a značek Moderna, AstraZeneca a Janssen jsou nadále distribuovány prostřednictvím distributora přímo do ordinací praktických lékařů. To může znamenat komplikaci pro lidi, kteří v minulosti dostali preparát Vaxzevria od výrobce AstraZeneca v očkovacím centru, kvůli nemoci se jim termín podání druhé dávky posunul – a v místě, kde byli očkováni, už nyní tato látka k dispozici není (přičemž možná nepomůže ani jejich praktický lékař). Ty koordinátor Polák odkazuje na očkovací centra v Benešově a Mladé Boleslavi: tam pro podobné případy mají zásoby a podání druhé dávky zajistí.

Kraj také upozorňuje, že ne všechna z 22 očkovacích míst ve středních Čechách nabízejí očkování i mladistvým. Pouze zájemcům starším 18 let podají vakcínu v Brandýse nad Labem, Kutné Hoře, Mnichově Hradišti a v Říčanech. Tlumočí také stanovisko ministerstva zdravotnictví, že pro očkování šestnácti a sedmnáctiletých zájemců není nutná přítomnost zákonného zástupce.