Od roku 2015 kraj finančně podpořil vydání svazků Střední Brdy – hory uprostřed Čech (prvotním podnětem se tehdy stalo otevření podstatné části někdejšího vojenského výcvikového prostoru v Brdech pro veřejnost), dále Křivoklátsko – příběh královského hvozdu a loni pak knížku Voda a krajina; ta dokonce získala uznání v rámci udělování Cen Egona Erwina Kische za rok 2017.

Na tři dřívější publikace přispěl Středočeský kraj celkem 2,437 milionu korun. Zrod čtvrté, vydané v dvoutisícovém nákladu, podpořil částkou 857,5 tisíce korun. Společné mají podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) všechny čtyři knížky zaměření na zvyšování povědomí o přírodních krásách, krajině a udržitelném rozvoji v ní.

Právě hejtmanka nové dílo o žule, soustřeďující se především na pozoruhodnosti v oblasti kolem rozhraní středních a jižních Čech, vypravila do světa společně se zástupci nakladatelství i členy autorského kolektivu (v němž dominují Václav Cílek, František Ferry Fediuk a Zdeňka Sůvová). Slavnostní křest se ve středu konal v Muzeu umění a designu v Benešově.

„Autorům se podařilo propojit svět lidí a svět přírody,“ ocenila hejtmanka, již nadchlo, jak svazek o 220 stranách, který je víceméně odbornou knihou, dokáže zaujmout i laické čtenáře – a jistě bude nejen přinášet poučení o žulovém fenoménu, ale také významně ovlivní rozvoj krajové turistiky.

„Děkuji autorům této vzácné knihy za to, že vložili další kamínek do mozaiky povědomí toho, jak vzácně rozmanitý je náš kraj, jak pozoruhodné je to místo pro život,“ uvedla Jermanová. Upozornila, že ve srovnání se středními Čechami existují i oblasti na žulu bohatší – podobný projekt se však v těchto regionech neuskutečnil.