K debatě o tom, jak zacházet s komunálním odpadem, je pozval náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera (ČSSD). A současně jeden z nich – k jeho odpovědnosti patří životní prostředí a zemědělství.

Debata se točila především kolem návrhu nového zákona o odpadech, který obsahuje řadu ustanovení, jež by výrazně ovlivnila odpadové hospodářství obcí i krajů. K nejsledovanějším a nejdiskutovanějším novinkám patří očekávaný zákaz skládkování vybraných druhů odpadů. Ten se sice očekává dlouhodobě – již od roku 2014 – nicméně nové je to, že původně stanovená platnost od roku 2024 by se mohla posunout na rok 2030.

„Se zástupci krajů jsme se však shodli na tom, že se přikláníme k dřívějšímu termínu,“ zdůraznil Petera, že zmírnění radní nakloněni nejsou. S tím, že obce, jež jsou ze zákona producentem komunálního odpadu, se dosud připravují na původní termín zákazu za pět let – a výrazný posun by nejspíš byl chápán jednoznačně: jako signál, že není třeba dělat nic. Že nejde o problém, který by bylo nutno řešit během příštích let.

Ilustrační foto.
Starostové se dozvědí, co bude dál s odpady

Ve středních Čechách by posun termínu nepochybně odstartoval novou vlnu debat kolem chystaného projektu ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadu, které se v Elektrárně Mělník chystá vybudovat společnost ČEZ. Už dnes proti vzniku „spalovny“ vystupují odpůrci z řad aktivistů, obcí i běžní občané. Podle opakovaných ujištění představitelů kraje by se provoz nemohl rozběhnout bez vyřešení dopravy v regionu; počítá se například s budováním obchvatů.

Výhrady mají radní z krajů i k nově navrhované podobě poplatků za odpad; jeví se příliš složitě. „Obáváme se, že by docházelo ke zkreslování dat v evidenci odpadů,“ podotkl náměstek Petera. Lepší by podle jeho slov byla jednotná sazba, kdy se obce a kraje budou na poplatcích podílet rovným dílem – přičemž část výnosů z poplatků by měla posloužit k podpoře investic do využití komunálních odpadů a doprovodné infrastruktury (například překládacích stanic umožňujících dopravu odpadu na vzdálenější pracoviště po železnici).

„Dále navrhujeme, aby byl pro tento účel vytvořen speciální dotační titul zřízený Státním fondem životního prostředí ČR,“ uvedl Petera. Připomněl také, že setkání radních majících na starost oblast životního prostředí by se měla konat i nadále; s opakováním zhruba po půlroce. Účastníci se shodli, že výměna názorů zástupců jednotlivých krajů je velmi užitečná.

Ilustrační foto.
Dobrovolníci budou sbírat odpadky. Donekonečna?