Z čistě laického pohledu ale základní služby - provozování lůžkových oddělení chirurgie a interny - neplní. Starosta Sedlčan Jiří Burian dostal stručnou písemnou zprávu o uzavření interny až 2. prosince. Před mimořádnou valnou hromadou Sdružení obcí Sedlčanska, kterou svolává na úterý 31. ledna, jsme požádali o názory některé starosty regionu. Zajímaly nás také první reakce lidí.

„Reakce jsou pochopitelně pouze negativní a pro všechny občany je to velice nepříjemné. Současně nastavený systém rozvážení pacientů po okolních nemocnicích a hledání volného lůžka je skutečná nehoráznost," myslí si Martin Krameš, starosta Kosovy Hory s tím, že změny se dotýkají především seniorů.

Situaci považuje za neúnosnou. „Věřím ve společný důsledný postup sdružení obcí vůči provozovateli. Region, ve kterém žije přibližně 25 tisíc obyvatel a v letních měsících je to o další desetitisíce lidí více, prostě musí mít zajištěnu kvalitní lékařskou péči - kompletní a bez omezení.

Lukrativnější byznys

Starosta Kosovy Hory Martin Krameš se domnívá, že ať už byly důvody k uzavření lůžkového oddělení interny v sedlčanské nemocnici jakékoliv, provozovatel by je měl být schopen řešit. „Myslím, že se nejedná o zanedbání, ale úmysl zde raději provozovat jiný lukrativnější byznys v podobě léčebny dlouhodobě nemocných," doplnil spontánně.

Krameš je ze situace velice rozčarovaný, a vnímá současný stav jako pouze přechodný. V opačném případě by se z jeho pohledu jednalo o obrovskou prohru celého regionu Sedlčanska, která by bohužel mohla mít velice negativní dopad na rozvoj a budoucnost tohoto regionu.

František Chlasták, starosta Vysokého Chlumce Deníku sdělil, že reakce obyvatel jsou odmítavé a nespokojené. „Podle zeměpisné polohy regionu, jeho zdravotní dostupnosti v pohledu k rozsahu členitosti a historické struktuře osídlení, se jedná o plošný problém všech generací a osob," domnívá se Chlasták.

Tržní chování

„Je rozdíl, jestli jste vy nebo někdo z rodiny hospitalizován v nedalekých Sedlčanech nebo v Příbrami, případně v Praze," řekl dublovický starosta Otakar Jeřicha. Nevěří však, že petice nebo tlak Sdružení obcí Sedlčanska u společnosti Mediterra něco zmůže.

„Byla založena za účelem vytváření zisku a proto se chová tržně," dodává a poukazuje také na stav zdravotnictví v naší republice jako celku. „Kolik již bylo reforem a stále existují další a nové problémy," připomněl Jeřicha.

Konstruktivní jednání

Starosty Petra Kabyla ze Svatého Jana se prý obyvatelé ptají, jak to mohli dopustit. Podle něj se změna dotkne nejvíc starších občanů. Domnívá se ale, že z jeho pohledu není rozdíl mezi cestou do Sedlčan nebo do Příbrami.

„Bohužel to ale bylo rozhodnutí soukromého vlastníka. Jedině konstruktivní jednání za účasti vlastníka nemocnice, zástupců dotčených měst a obcí, zdravotních pojišťoven a Středočeského kraje může vést k obnově lůžkové části interního a ideálně také chirurgického oddělení," myslí si petrovický starosta Petr Štěpánek.

Zásadní problém

Miroslav Hrazánek, starosta Jesenice naopak dojíždění a hospitalizaci v jiných městech než v Sedlčanech považuje za zásadní problém. „Nevím, kde se stala chyba, smlouvu jsem neviděl a tak nemohu posoudit, kdo ji porušil, pokud vůbec porušena byla. Každopádně si myslím, že tato situace se mohla řešit ve Sdružení obcí Sedlčanska spolu s představiteli Vamed," sdělil Hrazánek.

Přál by si, aby se tento stav dal ještě napravit a uspořádání nemocnice se vrátilo alespoň na úroveň, jaká byla před zavřením interního oddělení.

Čtěte také: Starosta Sedlčan svolal kvůli nemocnici mimořádnou valnou hromadu

Marie Břeňová